Category: Laisvė

Citata Nr. 1888

Tapęs drausmingas ir išmokęs valdytis, tu pajusi visišką laisvę.

Citata Nr. 1628

Kiekviename krašte ir kiekvienoje epochoje kunigas visada buvo laisvės priešas. Jis visada susivienijęs su despotu, įtvirtina jo išnaudojimą mainais į savo paties globą.

Citata Nr. 1478

Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu.

Citata Nr. 1464

Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai.

Citata Nr. 1390

O dėl santuokos, tai, žinoma, ji dera su protu, jei troškimą lytiškai suartėti sužadina ne vien tik išvaizda, bet ir troškimas gimdyti vaikus bei juos išmintingai auklėti ir, be to, jei abipusės, būtent vyro ir moters, meilės priežastis yra ne tik išvaizda, bet ypač dvasios laisvė.

Citata Nr. 1317

Visatos tikslas– sielos tobulėjimas, o svarbiausia sielos tobulėjimo sąlyga–laisvė.

Citata Nr. 1075

Aš esu didesnis ir gimęs dėl didesnių dalykų, nei vergavimas kūnui,į kūrį žiūriu kaip į savo laisvės pančius.

Citata Nr. 1060

Priešingai nei kitų egzistencinių duotybių atveju (mirties, izoliacijos, laisvės), manau, kad gyvenimo prasmė geriausiai pasiekiama netiesiogiai. Viskas, ką mes turime padaryti, tai pasinerti į vieną iš daugelio galimų gyvenimo prasmių, ypač jei ji yra peržengianti savastį. Svarbus yra pats įsitraukimas … Gyvenimo prasmės, kaip teigė Buda, išmokti negalima. kiekvienas turi pats pasinerti į gyvenimo upę ir leisti klausimui pasitraukti.

Citata Nr. 988

Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi, – vergijos įrankis.

Citata Nr. 736

Paklydimo ir visa ko neigimo šėlas, noras nebūti panašiam į nieką, visiems laikams sulaužyti tai, kas mus apibrėžia, dovanoti dabarčiai vienatvę ir nebūtį, surasti tą vienintelį atramos tašką, kur likimai gali staiga prasidėti iš naujo. Ta pagunda – nuolatinė. Pasiduoti jai ar atmesti? Ar galima įsprausti kūrybos šėlą į tą kunkuliuojantį gyvenimą ar, atvirkščiai, savo gyvenimu lygiuotis į jį ir paklusti akimirkos praregėjimui? Grožis, didžiausias mano rūpestis, sykiu su laisve.

Citata Nr. 611

Aš verčiau sutikčiau patirti problemas, sukeltas per didelės laisvės, nei problemas, sukeltas per mažos laisvės.

Citata Nr. 320

Klystame manydami, jog laisvė – jokios kančios nepatirianti būsena.

Citata Nr. 245

Žodžių jėga susijusi su vaizdais, kuriuos jie primena, ir ta jėga visiškai nepriklauso nuo tikrosios žodžių reikšmės. Kartais stipriausiai veikia abstrakčiausi žodžiai. Pavyzdžiui, sąvokų demokratija, socializmas, lygybė, laisvė ir kt. reikšmės tokios neapibrėžtos, kad joms išsamiau paaiškinti neužtektų net storiausių tomų. Tačiau jų trumpi skiemenys turi stebuklingą jėgą, lyg jais būtų užkoduoti visų problemų sprendimai. Šie žodžiai apibendrina įvairius nesąmoningus troškimus ir jų išsipildymo viltį.

Citata Nr. 170

Visi dideli dalykai yra paprasti. Juos galima apibūdinti žodžiais: laisvė, teisybė, garbė, pareiga, gailestingumas, viltis.

1 2 3 4
banner