Category: Laisvė

Citata Nr. 2498

Tik kolektyve individas gauna priemones, leidžiančias jam visapusiškai ugdyti savo įgimtus gabumus, vadinasi, tik kolektyve galima asmens laisvė.

Citata Nr. 2451

Vienintelis dalykas, kuris gali sukliudyti arba sutramdyti visuomenės despotizmą – vis tiek iš kur jis eina: iš daugumos ar mažumos, – yra šviesi asmens laisvė ir pavienių asmenybių dorovinis grynumas.

Citata Nr. 2433

Tave sukūrė būti laisvą; tikra laisvė yra tavo viduje.

Citata Nr. 2289

Santykių neįmanoma įsprausti į formules … Dėl jų tenka derėtis, tartis su meile, paliekant pakankamai laisvės abiems šalims, jų norams bei poreikiams, atsižvelgiant į jų galimybes bei gyvenimo realijas.

Citata Nr. 2226

Būkite tas, kuo, Jūsų nuomone turi tapti visa visuomenė. Jūs tikite žodžio laisve? Tada kalbėkite laisvai. Jūs mėgstate tiesą? Tada sakykite tiesą. Jūs tikite atvira visuomene? Tada atsiverkite. Jūs tikite padoria ir humaniška visuomene? Tada elkitės padoriai ir humaniškai.

Citata Nr. 2223

Laisvė yra laisvė sakyti, kad du plius du yra keturi. Jei tai pripažįstama, visa kita aišku savaime.

Citata Nr. 2198

Karas – taika. Laisvė – vergystė. Nežinojimas – jėga.

Citata Nr. 2128

Žmogus, susižavėjęs reliatyvizmu ir skepticizmu, puola į netikros laisvės ieškojimus, kuriuose neras pačios tiesos.

Citata Nr. 2126

Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės, bet teisingasis reikalauja jos visiems, o neteisingasis – vien sau.

Citata Nr. 2117

Laisvė turi daug sunkumų, demokratija yra netobula, tačiau mes niekada nestatėme sienos, kad išlaikytume savo žmones šalies viduje.

Citata Nr. 1981

Per nelyg didelė laisvė (…) paprastai virsta per nelyg didele vergija.

Citata Nr. 1967

Laisvė – tai galia ginti tai, ko aš neteigiu, net toje santvarkoje ar pasaulyje, kuriuos pripažįstu. Tai galia pripažinti, kad ir priešininkas gali būti teisus.

Citata Nr. 1965

Mano laisvė nėra gėris.

Citata Nr. 1919

Laisvė laimės akivaizdoje yra tik pažadas. Todėl žmogus pradeda ją pergyventi kaip sunkią ir dažnai net kaip nebepakeliamą naštą. Laisvė reikalauja, bet nepadeda; teigia, bet nepagrindžia; sukelia troškulį, bet nenuramina. Ji pasidaro dovana, kilni, bet sykiu ir baisi. Laisvėje žmogus pradeda jausti nebūtį po savo kojomis. Ji atidaro jam tuštumą, į kurią jis yra kviečiamas drįsti įžengti. Paklausyti šio kvietimo reiškia atsisakyti nuo laimės šioje tikrovėje. Tai yra sunkus uždavinys. Nevienas tad pasilieka šiapus laisvės kvietimo, pasitenkindamas šios tikrovės gėrybėmis ir nepaisydamas, kad jos yra tik dalinės, tik praeinančios, tik reliatyvios.

Citata Nr. 1906

Valios laisvė susiduria su likimu. Būtent likimu vadiname tai, kas iš esmės nepasiduoda žmogaus laisvei, kam žmogus neturi galios ir už ką nėra atsakingas. Vis dėlto nė akimirkos nepamirštame, kad žmogaus laisvė neįmanoma be likimo, nes apskritai gali atsiskleisti tik juo ir per jį.

Citata Nr. 1888

Tapęs drausmingas ir išmokęs valdytis, tu pajusi visišką laisvę.

Citata Nr. 1628

Kiekviename krašte ir kiekvienoje epochoje kunigas visada buvo laisvės priešas. Jis visada susivienijęs su despotu, įtvirtina jo išnaudojimą mainais į savo paties globą.

Citata Nr. 1478

Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu.

Citata Nr. 1464

Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai.

Citata Nr. 1390

O dėl santuokos, tai, žinoma, ji dera su protu, jei troškimą lytiškai suartėti sužadina ne vien tik išvaizda, bet ir troškimas gimdyti vaikus bei juos išmintingai auklėti ir, be to, jei abipusės, būtent vyro ir moters, meilės priežastis yra ne tik išvaizda, bet ypač dvasios laisvė.

Citata Nr. 1317

Visatos tikslas– sielos tobulėjimas, o svarbiausia sielos tobulėjimo sąlyga–laisvė.

banner