Category: Laimė

Citata Nr. 484

Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes.

Citata Nr. 481

Suprask, kad tikroji laimė glūdi tavyje. Nešvaistyk laiko, ieškodamas ramybės, pasitenkinimo ir džiaugsmo išoriniame pasaulyje. Prisimink, kad laimė ne tada, kai turi arba gauni, o tik tada, kai pats duodi. Atsiverk. Dalykis. Šypsokis. Apkabink. Laimė – kaip kvepalai, kurių negali išpilti ant kitų bent keliais lašeliais neaplaistęs ir savęs.

Citata Nr. 476

… visas žmonių nelaimingumas kyla iš vienintelio fakto – jie nepajėgia ramiai pabūti kambaryje.

Citata Nr. 468

Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita.

Citata Nr. 447

Žinau, Liucijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą – jos pradai.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

Citata Nr. 436

Geras elgesys nulemia žmogaus laimę.

Citata Nr. 432

Aš vadinu didvyriais ne tuos, kurie laimėdavo mintimi arba jėga. Aš vadinu didvyriu tik tą, kuris buvo didis širdimi

Citata Nr. 430

Skaudžios nelaimės visuomet esti nežaboto savanaudiškumo vaisius.

Citata Nr. 380

Yra žmonių, kurie linkę griežtai laikytis savo nuomonės, – juos vadina užsispyrėliais. Tokius žmones sunku įtikinti ir priversti pakeisti savo nuomonę. Tarp jų ir tarp susivaldančiojo – taip pat kaip tarp švaistūno ir dosnaus, tarp drąsaus ir nutrūktgalvio – yra šioks toks panašumas. Bet vis dėlto jie daug kuo skiriasi. Mat susivaldantis žmogus, apimtas geismo ir aistros, nepasikeičia, bet kartais jį lengvai galima perkalbėti, o kitų negali paveikti įrodymai, nes juos veikia aistros, ir daugelis iš jų pasiduoda malonumams. Užsispyrę būna aikštingieji, nemokšos ir neišauklėtieji; aikštingieji užsispyrę dėl malonumų ir nemalonumų: džiaugiasi laimėję, kai nesileidžia perkalbami, ir erzinasi, kai neklauso ir nepriima jų nuomonės, – panašiai kaip būna priimant nutarimus liaudies susirinkimuose. Todėl jie yra labiau panašūs į nesusivaldančius negu į susivaldančius.

Citata Nr. 378

Aš niekada nesu sutikęs laimingo egoisto ir galiu eiti lažybų, kad jūs jo taip pat nesutikote.

Citata Nr. 373

Žmonėms tobulėti trukdo tai, kad jie mano, jog jiems tenkantys sunkumai ar nelaimės yra nepelnyti.

Citata Nr. 364

Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas.

Citata Nr. 356

Reikia tikėti,jog laimę yra galima,jeigu nori būti laimingas

Citata Nr. 354

Jei norime būti laimingi, privalome mažiau domėtis kitais.

Citata Nr. 339

Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms.

Citata Nr. 331

Koks nelaimingas tasai, kuris pats sau dovanoti negali.

Citata Nr. 313

Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas.

Citata Nr. 264

Sveikas elgeta laimingesnis už sergantį karalių.

Citata Nr. 231

Laimėti galima, pralošti galima, tačiau atsilošti – ne.

Citata Nr. 229

… žinau vieną iš svarbiausių sėkmės taisyklių: jeigu atkakliai ir pakankamai ilgai nenuleisiu rankų, laimėsiu.

1 18 19 20 21
banner