Category: Laikas

Citata Nr. 520

Šlovingiausi išliekame ne tada, kai išsilaikome neparkrtę, o tada, kai parkritę atsikeliame.

Citata Nr. 517

Tiesa yra laiko, o ne autoriteto duktė.

Citata Nr. 499

Televizorius rodo „tikrovę“. Tai – tiesioginis ryšys, tai – visi matmenys. Jis tau nurodo ką galvoti ir įspraudžia tai į tave. Imate galvoti, kad tai turi būti teisinga. Jums atrodo, jog kitaip būti negali. Jis taip neša tave prie savo paties išvadų, kad protui nebelieka laiko protestuoti: „Kokia nesąmonė!“

Citata Nr. 497

Simpatizuoti žmogui, atverti jam širdį – tai yra liberalu, tačiau tik liberalu. Širdys, kurių svetingumas kilnus, atpažįstamos iš daugelio uždengtų langų ir užvertų langinių: savo geriausius kambarius jos laiko tuščius. Kodėl gi? – Nes jos laukia svečių, kuriems „nesimpatizuojama“…

Citata Nr. 481

Suprask, kad tikroji laimė glūdi tavyje. Nešvaistyk laiko, ieškodamas ramybės, pasitenkinimo ir džiaugsmo išoriniame pasaulyje. Prisimink, kad laimė ne tada, kai turi arba gauni, o tik tada, kai pats duodi. Atsiverk. Dalykis. Šypsokis. Apkabink. Laimė – kaip kvepalai, kurių negali išpilti ant kitų bent keliais lašeliais neaplaistęs ir savęs.

Citata Nr. 475

Mūsų laikais meno horizontai gerokai išsiplėtė; anksčiau poetas kreipdavosi į publiką, o dabar – į liaudį.

Citata Nr. 472

Deja, gerovės visuomenė pateikia per mažai įtampų; šiandienos žmogui netenka patirti tiek vargo ir įtampos, kiek patirdavo ankstesnių laikų žmogus, tad galiausiai jis nebemoka ištverti nei vieno, nei kito. Nepakenčia frustracijos, neįstengia atsižadėti. kaip tik tokiomis aplinkybėmis žmogui svarbu dirbtinai sukurti įtampą, kurią liko skolinga visuomenė: jis susikuria reikiamą įtampą.

Citata Nr. 452

Kai valdovas laikosi elgesio normų ir padorumo taisyklių, žmones lengva valdyti.

Citata Nr. 415

Laikas yra sukurtas kartu su praeinančių daiktų pasauliu.

Citata Nr. 413

Viskas svetima, tik laikas – mūsų.

Citata Nr. 395

Baisiausias dalykas yra laikas. Laikas. Akimirka, kurią mes gyvename ir kurios vis dėlto niekad neturime.

Citata Nr. 393

Dalį laiko žmonės pasisavina iš mūsų akiplėšiškai, dalį atima nejučiom, dalis pražūna savaime. Bet gėdingiausia yra netekti jo dėl apsileidimo.

Citata Nr. 383

Šis laikas, kaip ir visas kitas laikas, yra labai geras – jeigu tik mes žinome, ką su juo daryti.

Citata Nr. 370

– Mes amžinai pamirštam, kad gyvenam šitoje planetoje tik trumpą laiką, – sakau. – Todėl ir įsigyjame absoliučiai klaidingą pasaulio kompleksą. Lyg būtume žmonės, kuriems duota gyventi amžinai.

Citata Nr. 362

Žmogui nejaučiame neapykantos tol, kol jį menkai vertiname; neapkęsti pradedame tada, kai laikome jį lygiu ar aukštesniu už save.

Citata Nr. 358

Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų – pinigų, valdžios, ar garbės – viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką.

Citata Nr. 349

Juk nedera visą laiką postringauti apie tai, koks turi būti žmogus. Laikas tokiam ir tapti.

Citata Nr. 341

… niekas nėra laikomas blogu žmogumi, jeigu jis, priešingai proto sprendimui, nesusivaldo ir per smarkiai siekia kurio nors iš tų dalykų, kurie iš prigimties yra vertingi ir kilnūs, pavyzdžiui, jei kas labiau negu dera rūpinasi garbe arba vaikais, arba tėvais, nes tai visi geri darbai, ir žmonės, kurie jais rūpinasi, yra girami.

Citata Nr. 317

Naujų laikų priešaušryje: Viskas išeikvota? Gerai, tuomet pradedam gyventi.

Citata Nr. 315

… galime visiškai pritarti tiems filosofams, kurie laiko sielą formų [idėjų] talpykla.

Citata Nr. 309

Nepaprastai palanki įtaka, kurią uždaras gyvenimo būdas daro sielos ramybei, daugiausia remiasi tuo, kad žmogui nereikia nuolat būti kitų akiratyje, taigi ir visą laiką atsižvelgti į svetimas nuomones – taip žmogus grąžinamas sau.

1 16 17 18 19
banner