Category: Knyga

Citata Nr. 1054

Kam tūkstančiai knygų ir jų rinkinių, jei šeimininkas per gyvenimą vos įstengia perskaityti jų pavadinimus? Autorių minia slegia besigilininantį, o ne ugdo; daug verčiau atsidėti keletui, užuot klaidžiojus po visus.

Citata Nr. 896

Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės. Juk skaitomą biografiją irgi vertiname ne pagal jos „ilgį“, knygos puslapių skaičių, o pagal turiningumą.

Citata Nr. 859

Kai yra knyga, žmogus jau ne vienas tarp keturių savo akiračio sienų, jis dalyvauja visuose praeities ir dabarties įvykiuose, persiima visos žmonijosmintimis ir jausmais.

Citata Nr. 837

Jei, užvožus kam nors knyga per galvą, pasigirsta tuštumos garsas, ar visuomet jis knygoje?

Citata Nr. 692

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas.

Citata Nr. 602

Visų pirma gamta. Man ji visada buvo knygų knyga.

Citata Nr. 492

Kiekvieną knygą reikia mokėti skaityti.

Citata Nr. 355

Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

Citata Nr. 303

Tad nenuostabu, jog ištisus amžius tikėta, esą vienaakiai, šlubiai, bekojai, berankiai ir kitokie luošiai pasižymi nepaprasta išmintimi bei išskirtiniais sugebėjimais. Dėl patirto sužeidimo ar apsigimimo jiems tenka anksti susidurti su tomis dvasios sritimis, kurios šiaip žmogui atsiveria tik gilioje senatvėje (Citata iš knygos „Bėgančios su vilkais“)

Citata Nr. 123

Kartais skaitytojai atsitraukia nuo knygos neatpažįstamai pasikeitę. Ir išdidžiausi protai ir subtiliausi, ir švelniausi, ir paprasčiausi, ir patys didieji leidžiasi knygos apžavami.

Citata Nr. 105

Geriausia knyga ta, apie kurią skaitytojas mano, kad galėjo pats ją parašyti.

1 2 3 4
banner