Category: Knyga

Citata Nr. 602

Visų pirma gamta. Man ji visada buvo knygų knyga.

Citata Nr. 492

Kiekvieną knygą reikia mokėti skaityti.

Citata Nr. 355

Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

Citata Nr. 303

Tad nenuostabu, jog ištisus amžius tikėta, esą vienaakiai, šlubiai, bekojai, berankiai ir kitokie luošiai pasižymi nepaprasta išmintimi bei išskirtiniais sugebėjimais. Dėl patirto sužeidimo ar apsigimimo jiems tenka anksti susidurti su tomis dvasios sritimis, kurios šiaip žmogui atsiveria tik gilioje senatvėje (Citata iš knygos „Bėgančios su vilkais“)

Citata Nr. 123

Kartais skaitytojai atsitraukia nuo knygos neatpažįstamai pasikeitę. Ir išdidžiausi protai ir subtiliausi, ir švelniausi, ir paprasčiausi, ir patys didieji leidžiasi knygos apžavami.

Citata Nr. 105

Geriausia knyga ta, apie kurią skaitytojas mano, kad galėjo pats ją parašyti.

1 2 3 4
banner