Category: Karas

Citata Nr. 1186

Karas gyvena karu.

Citata Nr. 1142

Nieko nėra sunkesnio už kvirčus. Pyktis juos skatina. Nieko nėra pražūtingesnio už karą. Galingųjų pyktis juo prasiveržia.

Citata Nr. 1124

Jei yra vienas principas, kuri reikia įskiepyti amerikiečių sąmonėje labiau negu kokį nors kitą, tai jis yra toks: mes neprivalome turėti nieko bendra su užkariavimais.

Citata Nr. 1002

Kariu ugdyti vyrą reikia, o moterį – atokvėpiu kareivio; o visa kita – tik kvailystė.

Citata Nr. 1000

Karus pradeda, kai nori, tačiau baigia, kai gali.

Citata Nr. 925

Pirmojo pasaulinio karo metu kareiviai fronte daug dažniau sapnuodavo namus nei mūšių scenas. Karo psichiatrai laikėsi principo, jog kareivius, kurie per dažnai sapnuoja karo vaizdus, reikia išsiųsti namo,nes jie psichiškai nebegali atsispirti išorės įspūdžiams.

Citata Nr. 799

Myliu karį, stovintį tarp švilpiančių kulkų. Jei nėra drąsos, aš neturiu kareivių.

Citata Nr. 773

Narsuolis gali šalį užkariauti, bet geriau nuo jo laikytis atokiau.

Citata Nr. 734

Kare genialumas yra mintis paversta veiksmu.

Citata Nr. 710

„Išmintingas žmogus taikos metu ruošiasi karui.“

Citata Nr. 618

Kare už taktika svarbesnė narsa. Už gedulo apeigas svarbesnis liūdesys. Žmogus turi būti išsilavinęs, bet svarbiau, kad pirma tai tinkamu elgesiu įrodytų.

Citata Nr. 566

Pinigai – karo varomoji jėga.

Citata Nr. 387

… iš pat pradžių žinojome, kad niekada, nepaisant provokacijų, nedalyvausime viešoje polemikoje, kad ir kokia reikšminga ji būtų. Yra buvę daug kovojančių tautų ir grupių, kurios galų gale susiskaldė, nes įsivėlė į ginčus ar buvo kitų įviliotos. Kitos išnyko dėl neteisingo įsitikinimo, kad tik jos yra teisios, ir visomis galiomis stengėsi primesti žmonijai vien savo tiesą. Matėme milijonus žuvusių politinėse ir ekonominėse kovose, kurias dažniausiai komplikuodavo religiniai ir rasiniai skirtumai. Dabar virš žmonijos tvyro masinio susinaikinimo karo grėsmė.

Citata Nr. 340

Žmogus teisus tiek, kiek neapkenčia karo.

Citata Nr. 318

Pitagoriečių pavyzdžiu lavindamas atmintį, vakarais prisimenu tai, ką per dieną pasakiau, išgirdau ar nuveikiau.

Citata Nr. 274

Taika nėra nebuvimas karo, bet dorybė, įkurta stipraus charakterio pagrindu.

Citata Nr. 211

Rašytojui reikia tokios pat narsos kaip kareiviui: pirmasis turi taip mat mažai galvoti apie kritikus kaip antrasis apie ligoninę .

Citata Nr. 185

Kur yra Žmogus, ten bus karas.

Citata Nr. 159

Tokie turėtų būti moteris ir vyras: jisai – kariauti pasirengęs, jinai – vaikus gimdyti, tačiau abu – į šokį pasinėrę, tiek galva, tiek ir kojom.

1 2 3 4
banner