Category: Karas

Citata Nr. 2267

Mane dažnai aplankydavo pilietinio karo nuojauta. Kaip vidinių konvulsijų tapytojas, savo paveikslą „Minkšta konstrukcija su virtomis pupelėmis – pilietinio karo nuojauta

Citata Nr. 2251

Karo esmė yra naikinti, nebūtinai žmones, bet jų darbo produktus. Karas įgalina suskaldyti į gabalus, ištėkšti į stratosferą, nuskandinti jūros gelmėse medžiagas, kurios kitu atveju suteiktų masėms per daug komforto ir padarytų jas per daug apsišvietusias. Net jei ginklai ir nesunaikinami mūšio lauke, jų gamyba yra patogus būdas eikvoti darbo jėgai, nepagaminant to, ką galima vartoti.

Citata Nr. 2220

Nugalėtojai pirma laimi, paskui eina į karą, tuo tarpu pralaimėjusieji pirma eina į karą, o tik tada siekia nugalėti.

Citata Nr. 2219

Gyvenimas – blogis, nes gyvenimas – karas.(Balta drobulė)

Citata Nr. 2198

Karas – taika. Laisvė – vergystė. Nežinojimas – jėga.

Citata Nr. 2169

… tie, kurie nesupranta visų kariavimo sunkumų, nesuvokia ir karo naudos.

Citata Nr. 2123

Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys.

Citata Nr. 2096

Mano Mokytojas sakydavo, kad kiekvieną vakarą reikia gultis į patalą, lyg tai darytum paskutinį kartą, nes niekada nežinai, kada tau vėl išauš rytas – šiame ar jau kitame gyvenime. Mintys apie būties trumpumą gal ir atrodo banalios, bet jos puikiai išsklaido netikrus sielvartus.

Citata Nr. 2090

Sūnūs – tai Motinos gyvenimo inkarai.

Citata Nr. 2087

Tamsioji vyrų giminės pusė labai akivaizdi. Tai ji negailestingai alina mūsų žemės išteklius, nuvertina ir žemina moteris, pradeda karus ir kitokius konfliktus. Tai – nepaneigiama. Tai paveldimas apsėdimas, tačiau negalima neigti ir kultūros bei aplinkos įtakos. Mes susikūrėme ydingus mitus, kurie neigia vyriškų jausmų gylį, atiduoda vyrams dangų, o ne žemę, moko paklusti blogio jėgoms, trukdo subręsti ir pagaliau įkalina juos drauge su moterimis industrinėje visuomenėje, kurioje nebeįmanomas nei patriarchatas, nei matriarchatas.

Citata Nr. 2044

Karas užkreciamas. Izoliuokite agresorius

Citata Nr. 2009

„Kaip ilgai tu ten tysosi, dykaduoni? – jis klausia. – Kada kelsiesi iš miego?" „Skurdas užklups tave kaip plėšikas bei nepriteklius – kaip kareivis su ginklu."

Citata Nr. 1958

… kareiviai, [tai] kurie žudo tol, kol juos pačius kas nors pribaigia.

Citata Nr. 1812

Einame iš proto ne po vieną, bet visa visuomenė. Tramdome žmogžudystes ir atskirus nužudymus; o kaip gi su karais ir šlovę teikiančiu nusikaltimu – ištisų tautų išpjovimu?

Citata Nr. 1618

Iš tikrųjų karą įvertinti galėtų tik žuvusieji; jie vieni išgyveno viską iki galo.

Citata Nr. 1595

Geriausias kareivis yra ne tas, kuris kaunasi, o tas, kuris žygiuoja.

Citata Nr. 1489

Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliname kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys.

Citata Nr. 1414

… minios atėjimas į valdžią žymi paskutinius Vakarų civilizacijos etapus ir grįžimą prie anarchijos, kuri įsivyrauja prieš gimstant naujai visuomenei.

Citata Nr. 1294

Nežinau, su kokiais ginklais kariausime Trečiajame Pasauliniame kare, bet Ketvirtasis Pasaulinis karas bus kariaujamas su lazdomis ir akmenimis.

Citata Nr. 1273

Žemė matė tiek ir tiek karų ir marų. Ir vis dėlto maras ir karas užklumpa žmones visada tokius pat nepasirengusius.

Citata Nr. 1197

Genialus numatymas: tašką padėti iš ryto, sakinį užbaigti vakare.

banner