Category: Istorija

Citata Nr. 4052

Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita.

Citata Nr. 3797

Iš istorijos semiamės patirties, o iš patirties formuojasi pati gyviausia mūsų praktinio proto dalis.

Citata Nr. 3630

Žmonijos istorija iš tikrųjų tėra nusikaltimų, niekšybių ir nesėkmių registracija.

Citata Nr. 3505

Žmogaus kvapas – visada kūniškas, taigi nuodėmingas. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Citata Nr. 3447

Kiekvienas, tiriantis tautų negandų istoriją, gali įsitikinti, kad didžiumą nelaimių Žemėje atneša nemokšiškumas.

Citata Nr. 3427

Gyvenimo istorijos… skleidžia pernelyg ryškią šviesą. Nuo jos niekaip nepasislėpsi. – „Luka“.

Citata Nr. 3222

Vertinkite savo laisvę, arba ją prarasite, moko istorija. "Nekiškite mums savo politikos", atsako tie, kurie nenori mokytis. Esminių laisvių apsaugojimas visuomet susijęs su jas paneigiančių veiksmų apribojimu.

Citata Nr. 3159

Diplomatija bando paversti naująją istoriją trintuku, kad galėtų nutrinti revoliuciją.

Citata Nr. 2928

Tuomet šeichas patarė man nebūti istorijų pasakotoju, o pasistengti pasiekti tiek, kad kiti pasakotų istorijas apie mane.

Citata Nr. 2884

Mes visada pasirengę dukart papasakoti tą pačią istoriją, tačiau nenorėtume jos dukart išgirsti.

Citata Nr. 2837

Istorija neprivalo nukrypti nuo tiesos.

Citata Nr. 2802

Žmonijos istorija vis labiau darosi panaši į lenktynes tarp mokymosi ir katastrofų.

Citata Nr. 2776

Turėti priešą, vadinasi kurti įdomią istoriją, kurią galima papasakoti … Žmonės visada atkreipia dėmesį į tuos, kurie turi tvirtą poziciją. Konfliktai žmones uždega, jie patys stoja į vieną ar kitą pusę. Tai puikus būdas būti pastebėtam.

Citata Nr. 2755

Žmogaus istorija iš esmės yra minčių istorija.

Citata Nr. 2721

Istorija – klaidinga įvykių ataskaita, nes ją lemia valdovai, kurie dažniausiai būna niekšai, ir karininkai, kurie dažniausiai esti kvailiai.

Citata Nr. 2601

Daugelis kitų įvykių (naftos krizė ir pan.) niekuomet net nebuvo prasidėję, niekuomet neegzistavo, nebent kaip dirbtinės peripetijos – abstraktai, erzacai ir istorijos, katastrofų bei krizių artefaktai, kurių paskirtis – hipnotizuoti išorinę aplinką. Visa žiniasklaida ir oficialusis informacijos scenarijus tik tuo ir užsiima, kad palaiko įvykiškumo, užstatų realumo, faktų objektyvumo iliuziją.

Citata Nr. 2402

Istorinis įvykis pakeičia ne pasaulį, bet mūsų pasaulio suvokimą.

Citata Nr. 2283

Mes žinome kokie žmonės ieško vienatvės: atgailaujantys nusidėjėliai, nevykėliai, šventieji arba pranašai. Jie paprastai pasitraukia į dykumas ir gyvena ten misdami skėriais ir laukinių bičių medumi. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Citata Nr. 2164

Neįsivaizduojama, kiek dalykų numiršta, kai miršta gyva būtybė. (Toji istorija)

Citata Nr. 2139

Mes nesame vieni, kiekviename iš mūsų gyvas kraujas tų, iš kurių jis prasidėjo. Mes esam tik upės vingiai, atplaukiančios iš toli ir niekad nesustojančios. (Toji istorija)

Citata Nr. 2121

Ji pasakojo man istoriją po istorijos, o aš gulėdama mąsčiau – kokia ironija, juk tas pats neišprusimas, vyravęs anais laikais, mus supa ir šiandien. Neišprusimas, kuris, man regis, laikysis šioje šalyje dar daug daug metų. – „Kas tu, Alibrandi?“

banner