Category: Idėja

Citata Nr. 315

… galime visiškai pritarti tiems filosofams, kurie laiko sielą formų [idėjų] talpykla.

Citata Nr. 285

Kol kas mūsų žemėje viskas priešingai: iš to, kas vertinga, šaipomasi, o visa tai, kas neturi jokios vertės, keliama į padanges. Pažiūrėkite, kas dabar labiausiai vertinama: auksas, bran­gakmeniai, namai, automobiliai… Aukš­čiausioje, pirmutinėje vietoje yra idėja, tiesa … visa kita – antraeiliai dalykai.

Citata Nr. 158

Dažniausiai iš pradžių lyderį užvaldo idėja, o paskui jis tampa tos idėjos apaštalu. Idėja lyderį taip apninka, kad viskas, kas yra už jos ribų, išnyksta … Tikėjimas jų žodžiams suteikia magiško patrauklumo.

Citata Nr. 154

Jei visi žaidėjai spekuliuoja remdamiesi (tariamai) patikimais dalykais, beveik visada nepasiseka.

1 2 3 4
banner