Category: Gėris

Citata Nr. 1774

Spręsdamas apie žmogų, nepasitikiu akimis. Tiesai nuo apgaulės atskirti turiu geresnį, tikresnį matą : sielos gėrio tegu ieškos siela.

Citata Nr. 1754

Kiek garbintojų, tiek pavyduolių. Todėl aš verčiau ieškau tikrojo, vidinio, o ne išorinio gėrio.

Citata Nr. 1700

Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį?

Citata Nr. 1646

Taigi aukščiausias gėris yra tam tikra malonumo atmaina, net jeigu dauguma malonumų yra blogi, arba, jei norite, blogi patys savaime. Todėl visi žmonės laimingą gyvenimą laiko maloniu ir į laimės sąvoką įpina malonumą – tai visai teisinga, nes nei viena veiklos forma nebūna tobula, jeigu jai trukdoma, o laimė yra vienas iš tobulų dalykų. Tad laimingam žmogui reikalingos ir kūniškos, ir išorinės gėrybės, taip pat sėkmė, kad niekas jam netrukdytų.

Citata Nr. 1623

Reikia atsisakyti blogo skonio – geisti sutikti su daugelio nuomone. „Gėris“ nustoja būti gėriu, nuskambėjęs iš kaimyno lūpų. Tuo labiau „visuotinis gėris“ – iš kur jam rastis! Žodis prieštarauja pats sau – tai, ką gali turėti visi, visada turi menką vertę. Pagaliau turi būti taip, kaip yra ir buvo visada: dideli dalykai – dideliems, prarajos – giliems, švelnumas ir šiurpas – subtiliems, žodžiu, visi reti dalykai – retiems.

Citata Nr. 1572

Kiekvienas privalome sau atsakyti į esminį klausimą: ar aš turiu kokį ryšį su begalybe? Šiuo kriterijumi vertinamas mūsų gyvenimas. Tik kai suvoksime, jog svarbiausia yra tai, kas susiję su begalybe, mes nebekreipsime dėmesio į mažmožius ir antraeilės reikšmės dalykus. Priešingu atveju mūsų pastangos siekia vieno: įgyti pasaulio pripažinimą už vieną ar kitą savybę, kurią laikome sava – už „savo“ talentą ar už „savo“ grožį. Kuo labiau siekiame netikro gėrio ir kuo mažiau jaučiame esminių dalykų poreikį, tuo mažiau esame patenkinti savo gyvenimu. Siekdami ribotų tikslų, patys jaučiamės riboti, ir pamažu mūsų gyvenime įsigali pavydas. Bet jei suprantame ir jaučiame, kad dar šiame gyvenime esame susiję su begalybe, mūsų norai ir požiūris pakinta. Galų gale mes reikšime tiek, kiek turėsime savyje to, kas esminga, kitaip mūsų gyvenimas bus iššvaistytas. Svarbu ir tai, kad mūsų santykiai su kitais žmonėmis taip pat pasižymėtų begalybės bruožu.

Citata Nr. 1565

Neigiu, kad turtai yra gėris. Jei jie būtų gėris, darytu žmones gerus.

Citata Nr. 1435

Ilgai bendraujant pamilstamas ir blogis, ir gėris.

Citata Nr. 1369

… Gėris ir Blogis turi tą patį veidą; viskas priklauso nuo to, kokią valandą jie pasipina kiekvieno žmogaus kelyje.

Citata Nr. 1334

Anas patenkintas paleistuvyste, kurios siekti kurstė pergalės sunkumas. Šitas patenkintas apgaule: tik nusivylęs sėkme, jis nusivils kalte. Visa tai atsitinka dėl blogų įpročių. Antra vertus, žinok, jog ir labiausiai į blogį linkusiose sielose išlieka gėrio supratimas: jos suvokia niekšybę, tiktai nepaiuso jos. Todėl visi nutyli nuodėmes, net viskam klostantis sėkmingai, naudojasi jų vaisiais, o jas pačias slepia. Tik gryna sąžinė nori būti priekyje visų matoma, pašlemėkai net patamsyje nuogastauja.

Citata Nr. 1311

Žmonija dar nesitvarko taip, kad dauguma būtų už gėrį. Liaudies pritarimas – blogio įrodymas.

Citata Nr. 1276

Meilė suteikia gėrio ne tik tuo, jog ji įteigia mums tikėjimą kitu žmogumi, bet ir tuo, jog mes įgauname tikėjimą savimi.

Citata Nr. 1208

Didžiausias gėris – sielos darna.

Citata Nr. 1194

Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris.

Citata Nr. 1146

Reikia skleisti meilę, gėrį ir grožį. Šviesi, neapsimesta meilė – atidumas kiekvienam sutiktam.

Citata Nr. 1140

Pasaulyje nėra tokio blogio, kurio žmogaus dvasia neįstengtų jei ne paversti gėriu, tai bent padaryti pakenčiamu, pakeliamu, be širdies kartėlio.

Citata Nr. 981

Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio.

Citata Nr. 975

… blogis – gėrio atlieka, tai, kas nerado sau vietos …

Citata Nr. 964

Kas trokšta apsaugoti kito gėrį, visų pirma apsaugo savąjį

Citata Nr. 869

Išoriniai dalykai nėra gėris – dorybė glūdi sieloje.

Citata Nr. 834

… gėris ir blogis yra dvi jėgos, sukinkytos kartu, kad suktų gyvenimo ratą.

banner