Category: Gamta

Citata Nr. 3299

Gamta neprieštarauja žmogui, jei žmogus neprieštarauja jos dėsniams.

Citata Nr. 3267

Tos pačios gamtos jėgos, kurios mus įgalina, į žvaigždes skristi, perkelia mus į padėtį, mūsų žvaigždę sunaikinti.

Citata Nr. 2993

Gero tobulo žmogaus ir pačios žydinčios gamtos ilgesys verčia mus pamilti ir žemę, ir žmones.

Citata Nr. 2952

Gamtoje nėra nei apdovanojimų, nei bausmių – yra tik pasekmės.

Citata Nr. 2857

Dvidešimties metų jūs turite veidą, kurį jums suteikė gamta; trisdešimties – kurį suformavo gyvenimas; o penkiasdešimties – veidas, kurio jūs nusipelnote.

Citata Nr. 2810

Dievas be dominavimo, įžvalgumo, ir paskutinių priežasčių, nėra niekas kita, bet likimas ir gamta.

Citata Nr. 2637

Negraži moteris yra tiesiog gamtos įžeidimas…

Citata Nr. 2596

Gamta eina savo keliu, nepriklausomai nuo ją aprašančių teorijų.

Citata Nr. 2590

Gamta, apdovanojusi vyrus nenumaldomu potraukiu moterims, matyt, nuspėjo, kad, jei ji nebūtų pritaikiusi šios atsargumo priemonės, panieka, rodoma moteriškajai lyčiai, ypač jos garbės troškimui, iškiltų rimta kliūtis žmonių giminės pratęsimui ir jos dauginimuisi.

Citata Nr. 2588

Visa gamta yra bet menas, nežinomas tau.

Citata Nr. 2562

Mano knygų personažai yra tokie, kurių negalima kontroliuoti, kurių nesugebėjo suvaldyti net gamta – jie kitokie.

Citata Nr. 2486

Žmogus anksčiau užvaldo gamtą, nei pats išmoksta valdytis.

Citata Nr. 2439

Jei gamta turėtų tiek dėsnių, kiek valstybė įstatymų, pats Viešpats Dievas nepajėgtų jos valdyti.

Citata Nr. 2373

Man nepatinka jūsų kunigai. Tai jie išmokė žmones bijoti mano prisiartinimo, prigąsdinę juos amžinybe ir pragaro ugnimi. Tai jie nuplėšė man nuo pečių sparnus, subjaurojo švelnų veidą ir, pavertę šlykščia giltine, privertė tartum vagį sėlint nuo vieno namo prie kito su dalgiu rankoje ir šokti Danse Macabre ant freskų vienuolynų sienose drauge su jų šventaisiais ir nusidėjėliais. Aš neturiu nieko bendro nei su jų dangumi, nei su jų pragaru. Aš – gamtos dėsnis. [Mirties žodžiai herojui].

Citata Nr. 2237

Taigi gamta pastatė mus žemiau gyvulių, kad geriau išryškintų stebuklus, kokius daro auklėjimas, nes tiktai jis prilygina mus gyvuliams ir netgi padaro pranašesnius už juos.

Citata Nr. 2211

Juk, griežtai tariant, visos vertybės yra virtualios. Buvo filosofų, kurie mokė pamatyti vertybes tiesiog gamtoje ar realybėje, bet tikriausiai nedaug kam pavyko pamatyti dėsnį, krintantį nuo medžio ar susitikti gatvėje istorinę tendenciją. Nuo medžių krinta obuoliai, o ne Niutono dėsniai, o gatvėmis, deja, vaikšto ne moraliniai principai ar progreso idėjos, bet paprasčiausi žmonės. Viskas atsiranda, įsitvirtina ir išsilaiko tik žmonių galvose – visi tie visuomeniniai reiškiniai ir tų reiškinių interpretacijos.

Citata Nr. 2040

Duodama mums dvi ausis ir tik vieną burną, gamta įtikinamai sako, kad reikia daugiau klausytis, negu kalbėti.

Citata Nr. 1915

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą.

Citata Nr. 1826

Nesijaudinkite, kad nemokėsite numirti: pati gamta, kai ateis laikas, prideramai jus to išmokys; ji pati viską už jus padarys, nesukite sau dėl to galvos…

Citata Nr. 1767

Tegul visuomenė duoda žmogui tiek pat, kiek gamta.

Citata Nr. 1696

Čia tas pat kaip ir su vaikų žaislais. Brukdami jiems į rankas visokias lėles, būgnus, arklius ir prikimšdami jų pilnus kambarius, atitraukiam vaikų dėmesį nuo aiškių ir viską pasakančių gamtos objektų – saulės, mėnulio, gyvūnų, vandens ir akmenų, kurie galėtų būti jų žaislai.

banner