Category: Draugas

Citata Nr. 5119

Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.

Citata Nr. 5099

Baimė su meile drauge nevaikščioja.

Citata Nr. 4978

Kiekvienas turi karaliaus širdį, galvoja, kad tik jam viskas leista, o prieš jį – nieko. Taigi piktus mus daro arba išdidumas, arba aplinkybių nesuvokimas. Ar nuostabu, kad blogi žmonės blogai elgiasi? Ar nauja, kad priešas kenkia, draugas užsipuola, sūnus paslysta, vergas nusideda?

Citata Nr. 4964

Nieko nėra baisiau už visišką vienatvę. Vienas žmogus – niekas. Būti drauge – jau tikslas, o tikslas padeda apsisaugoti nuo liguistos baimės.

Citata Nr. 4956

Kiek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus.

Citata Nr. 4936

Kas skaito knygas, tam netrūksta geriausio draugo ir išmintingo patarėjo.

Citata Nr. 4911

Žmonės nori viską pakeisti, bet drauge trokšta, kad viskas būtų kaip buvę.

Citata Nr. 4900

Draugo neskubėk rinktis, dar mažiau skubėk jį keisti.

Citata Nr. 4896

Mano geriausias draugas buvo Hitleris.

Citata Nr. 4886

Aš noriu paremti draugus, net klystančius. Tačiau man turi būti aišku, kad remiu draugą, o ne jo klaidą.

Citata Nr. 4810

… nė vienas jausmas – kaip, pavyzdžiui, meilė – nesensta drauge su kūnu. Jausmai – dalis man nepažįstamo pasaulio, tačiau tai pasaulis, kur nėra nei laiko, niu erdvės, nei ribų.

Citata Nr. 4697

Lengviau lankyti draugus negu gyventi kartu su jais.

Citata Nr. 4633

Draugų nesutarimai niekada nebūna dideli, kol tarp jų neįsispraudžia trečiasis asmuo.

Citata Nr. 4629

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi.

Citata Nr. 4534

Į klausimą, kas yra draugas, Aristotelis atsakė: „Viena siela dviejuose kūnuose“.

Citata Nr. 4519

Tikras draugas – visada draugas.

Citata Nr. 4493

Bailus draugas blogiau už priešą, nes priešo saugaisi, o draugu pasikliauji.

Citata Nr. 4445

Jūs rodote žmonėms, su kuo jie turi kovoti, kai jūs kovojate su savo draugais.

Citata Nr. 4432

Tiesos šuolis, argumento tarp draugų.

Citata Nr. 4394

Pasitikėk draugu tik jį pažinęs.

Citata Nr. 4387

Savimonė yra tiek stabili, kiek yra stabilios ją formuojančios aplinkos sąlygos. Tapatumas ir savimonė formuojasi bendraujant, o bendravimui pagrindą suteikia bendri socialiniai vaizdiniai. Socialiniai vaizdiniai yra žinių visumos apie kuriai nors žmonių grupei … svarbius patyrimo objektus (S. Moscovici. 1988) … Pagrindinė socialinių vaizdinių funkcija yra suteikti stabilią prasmių sistema, kurioje galima būtų kurti tapatumą ir savimonę … Socialinė savimonė yra psichologinis socialinių vaizdinių atspindys. Todėl konkretaus savimonės elemento stabilumas glaudžiai susijęs su atitinkamą socialinį vaizdinį palaikančio socialinių įtakų tinklo (t.y. draugai, žiniasklaida, valstybės institucijos ir pan.) stabilumu.

1 2 3 4 8
banner