Category: Drąsa

Citata Nr. 799

Myliu karį, stovintį tarp švilpiančių kulkų. Jei nėra drąsos, aš neturiu kareivių.

Citata Nr. 731

Žmogus, turintis išorinės drąsos drįsta mirti. Žmogus, turintis vadinės drąsos drįsta gyventi.

Citata Nr. 622

Skaičių jėga žavi nedrąsiuosius. Drąsa yra dvasioje, kuri laimi, kaudamasi viena.

Citata Nr. 590

Kritišką valandą svarbiausia drąsa.

Citata Nr. 543

Bailys yra žmogus be vilties, jis visko bijosi, o normalus – priešingai: drąsa suteikia jam pasitikėjimą ir viltį.

Citata Nr. 528

Kiekviename menininke slypi drąsos daigas, be kurio neįmanomas joks talentas.

Citata Nr. 483

Nėra nieko svarbiau, kaip turėti drąsos gyventi savo gyvenimą.

Citata Nr. 454

Gyvenimas – arba drąsus nuotykis, arba niekas.

Citata Nr. 385

Drąsus savo patirtimi pasidalina su kitais. Juk svarbiausia įveikti save, pergyventi negandas ir eiti tolyn.

Citata Nr. 380

Yra žmonių, kurie linkę griežtai laikytis savo nuomonės, – juos vadina užsispyrėliais. Tokius žmones sunku įtikinti ir priversti pakeisti savo nuomonę. Tarp jų ir tarp susivaldančiojo – taip pat kaip tarp švaistūno ir dosnaus, tarp drąsaus ir nutrūktgalvio – yra šioks toks panašumas. Bet vis dėlto jie daug kuo skiriasi. Mat susivaldantis žmogus, apimtas geismo ir aistros, nepasikeičia, bet kartais jį lengvai galima perkalbėti, o kitų negali paveikti įrodymai, nes juos veikia aistros, ir daugelis iš jų pasiduoda malonumams. Užsispyrę būna aikštingieji, nemokšos ir neišauklėtieji; aikštingieji užsispyrę dėl malonumų ir nemalonumų: džiaugiasi laimėję, kai nesileidžia perkalbami, ir erzinasi, kai neklauso ir nepriima jų nuomonės, – panašiai kaip būna priimant nutarimus liaudies susirinkimuose. Todėl jie yra labiau panašūs į nesusivaldančius negu į susivaldančius.

Citata Nr. 379

Nesiduok suklaidinamas pasakojimų apie drąsius užsimojimus, kuriuose daug pelnoma menkais užstatais. Jei vienas taip laimi, šimtai pralaimi.

Citata Nr. 336

Drąsa reiškia klausyti savo širdies balso.

Citata Nr. 247

Moteris turi daugiau drąsos, o vyras – daugiau genijaus.

Citata Nr. 217

Laimė yra turėti drąsos kai ką sugebėti geriau, nei manei sugebėsiąs.

Citata Nr. 163

… jei kam nors pasiseka, tai atpildas būna didžiulis; tačiau atpildas yra didelis tik todėl, kad labai mažai kam pasiseka. Daugelis pasiduoda nevilčiai ir pralaimi, net neįsivaizduodami, kad jie jau turi visus reikalingus įrankius įgyti dideliam turtui. Dauguma į kiekvieną kliūtį savo kelyje žiūri su baime ir dvejone, laiko jas savo priešais, kai iš tikrųjų trukdymai yra draugai ir padėjėjai. Kliūtys yra būtinos sėkmei pasiekti, kadangi prekyboje, kaip ir visose kitose svarbiose profesijose, pergalė ateina tik po daugelio kovų ir nesuskaičiuojamų nesėkmių. Kiekviena kova, kiekviena nesėkmė didina įgūdžius ir jėgas, drąsą ir ištvermę, sugebėjimą ir pasitikėjimą. Taigi kiekviena kliūtis yra bendražygis, verčiantis tave tapti geresniam arba… viską mesti. Kiekvienas atkirtis yra galimybė judėti į priekį. Nusisuk nuo jų, išvenk jų ir tu praloši savo ateitį.

Citata Nr. 102

Mėgstantys narsumą ir drąsą ir nepakenčiantys skurdo sukelia maištą. Per didelė neapykanta neteisingai besielgiantiems taip pat sukelia maištą.

1 2 3
banner