Category: Drąsa

Citata Nr. 3540

Mylėkite save už drąsą ateiti į šį fizinį pasaulį ir nukeliauti tokią itin sunkią kelionę

Citata Nr. 3539

Drąsa be sveiko proto – tik savotiškas bailumas.

Citata Nr. 3508

Juokus, kaip ir druską, dera vartoti saikingai.

Citata Nr. 2714

Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas – pedantiškumu, sąmojingumas – juokdaryste, paprastumas – nekultūringumu, geranoriškumas – meilikavimu.

Citata Nr. 2393

Laimė lydi drąsius.

Citata Nr. 2150

Tai buvo drąsus žmogus, kuris išdrįso pirmasis suvalgyti austrę.

Citata Nr. 2145

Nėra tokios išminties ir tokios drąsos, kuri galėtų pakeisti likimą.

Citata Nr. 2001

Jūsų laikas yra ribotas, taigi nešvaistykite jo gyvendami kitų žmonių gyvenimus. Neįstrikite dogmose, tai yra nesiremkite kitų žmonių mąstymo rezultatais. Neleiskite kitų žmonių nuomonėms perrėkti jūsų vidinio balso. O svarbiausia, turėkite drąsos pasikliauti savo širdimi ir intuicija. Kažkokiu būdu jos jau žino, kuo jūs išties norite tapti. Visa kita yra antraeiliai dalykai.

Citata Nr. 1919

Laisvė laimės akivaizdoje yra tik pažadas. Todėl žmogus pradeda ją pergyventi kaip sunkią ir dažnai net kaip nebepakeliamą naštą. Laisvė reikalauja, bet nepadeda; teigia, bet nepagrindžia; sukelia troškulį, bet nenuramina. Ji pasidaro dovana, kilni, bet sykiu ir baisi. Laisvėje žmogus pradeda jausti nebūtį po savo kojomis. Ji atidaro jam tuštumą, į kurią jis yra kviečiamas drįsti įžengti. Paklausyti šio kvietimo reiškia atsisakyti nuo laimės šioje tikrovėje. Tai yra sunkus uždavinys. Nevienas tad pasilieka šiapus laisvės kvietimo, pasitenkindamas šios tikrovės gėrybėmis ir nepaisydamas, kad jos yra tik dalinės, tik praeinančios, tik reliatyvios.

Citata Nr. 1866

Narsumas yra įgimta savybė, jo negalima įgyti; drąsa ateina iš sugebėjimo mąstyti; narsumas dažnai tėra nekantravimas susidurti su pavojumi.

Citata Nr. 1841

Kartais reikia daug drąsos, kad būtum bailys.

Citata Nr. 1773

Ar jūs nuoširdžiai norite? Tuomet imkitės šią pat minutę. Drąsa – tai genialumas, jėga ir burtai; imkitės darbo, ir jūsų protas įkais; pradėkite, ir darbas bus užbaigtas.

Citata Nr. 1669

Drąsa sustiprina vyriškumą, svyravimas – baimę.

Citata Nr. 1534

Turėti drąsos – tai ne tas pats, kas nebijoti. Pirma – tai yra pavojaus suvokimas, o antra – tai nežinojimo padarinys.

Citata Nr. 1520

Tučtuojau imkis to, ką svajoji atlikti. Drąsa gimdo genijus ir kuria stebuklus. Pradėk dirbti, ir tavo protas įsiliepsnos.

Citata Nr. 1516

Vadovauti žmonėms – tai rodyti drąsą, kuri verčia juos elgtis teisingai.

Citata Nr. 1443

Išdrįsk būti, protingas, turėk drąsos remtis savo protu.

Citata Nr. 1389

Lyderio drąsa skatina sekėjų atsidavimą.

Citata Nr. 1379

Slibino galvom skaičiuoti neužtenka matematinių gabumų – reikia drąsos.

Citata Nr. 1312

Nereikia painioti drąsos su įžūlumu ir šiurkštumu: jie skiriasi tiek savo ištakomis, tiek ir rezultatais.

Citata Nr. 1151

Drąsa visuomet įgyjama tokiu būdu; bijodamas didesnio pavojaus, žmogus visuomet turi drąsos eiti į mažesnįjį; kai be galo bijai vieno pavojaus, tai kitų tarytum nė nebūtų.

banner