Category: Dovana

Citata Nr. 1581

Žmonės, kenčiantys dėl trūkumų, ypač dvasios sferoje, dažniausiai apie save sudaro perdėtą nuomonę. Šitaip, atrodo, geradarė gamta visiems, ką ji nuskriaudė savo aukščiausiomis dovanomis, pasiunčia puikybę kaip papildomą resursą, išlyginantį trūkumus.

Citata Nr. 1524

Brangi dovana yra gebėjimas suvokti žmogaus sielą.

Citata Nr. 1233

Jei turime teisę spręsti, ypač rinkimės išliksiančias geradarystes, kad dovanos būtų kuo mažiau mirtingos.

Citata Nr. 1231

Tikėjimas yra Dievo dovana.

Citata Nr. 1178

Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas. tačiau ir prie stebuklų priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas.

Citata Nr. 1118

Visada jaučiau, kad tai, kaip žmogus pasitinka mirtį, dažniausiai priklauso nuo tėvų pavyzdžio. Paskutinė tėvų dovana vaikams – savo pavyzdžiu išmokyti vaikus ramiai pasitikti mirtį.

Citata Nr. 913

Rask laiko žaisti, rask laiko mylėti ir būti mylimas, rask laiko dovanoti. Tai – amžinos jaunystės paslaptis, Dievo duotoji privilegija. Diena per trumpa, kad būtume egoistai.

Citata Nr. 910

Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana.

Citata Nr. 817

Duoti mažai, už tai daug tikintis, vadinasi, savo dovanomis skatinti vien baimę.

Citata Nr. 736

Paklydimo ir visa ko neigimo šėlas, noras nebūti panašiam į nieką, visiems laikams sulaužyti tai, kas mus apibrėžia, dovanoti dabarčiai vienatvę ir nebūtį, surasti tą vienintelį atramos tašką, kur likimai gali staiga prasidėti iš naujo. Ta pagunda – nuolatinė. Pasiduoti jai ar atmesti? Ar galima įsprausti kūrybos šėlą į tą kunkuliuojantį gyvenimą ar, atvirkščiai, savo gyvenimu lygiuotis į jį ir paklusti akimirkos praregėjimui? Grožis, didžiausias mano rūpestis, sykiu su laisve.

Citata Nr. 735

… didelis, nusileis, kai galima bus dovanoti, nenusidedant pareigai ar ištikimybei, tai yra kai skriauda palies tik jį patį.

Citata Nr. 366

Geriau dovanoti dešimčiai kaltų negu nubausti vieną nekaltą … – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 331

Koks nelaimingas tasai, kuris pats sau dovanoti negali.

Citata Nr. 304

Klaidos dovanotinos, jei turi jėgų prisipažinti klydęs.

Citata Nr. 224

Tegu vaikystės dovanos tau suteikia laimę – vystančių pienių puokštė, pūkais apkibęs irisas, varlė, bučinys.

banner