Category: Dora

Citata Nr. 1548

Norėdami gyventi dorai, mes visuomet turime kovoti patys su savimi.

Citata Nr. 1437

Per didelis atvirumas taip pat nepadorus, kaip ir visiškas nuogumas.

Citata Nr. 1386

Veidmainystė – nuodėmių pagarba dorybėms.

Citata Nr. 1247

Išties šiek tiek bendro supratimo jiems įgyti būtina, jei nori, kad savo darbą atliktų protingai, tačiau kiek galima mažiau, kitaip nebus iš jų gerų ir laimingų visuomenės narių. Juk žinia, dora ir laimė randasi iš atskirybių, o bendrybės – neišvengiama intelekto yda. Visuomenės nugarkaulį sudaro ne filosofai, o rėmelių drožinėtojai ir pašto ženklų rinkėjai. – „Puikus naujas pasaulis“.

Citata Nr. 1194

Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris.

Citata Nr. 1087

Nedaug yra valdovų, kurie, nesirūpindami doraisiais ir niekindami mokytojus, pajėgtų išlaikyti valdžią.

Citata Nr. 1017

Aukščiausiomis dorybėmis reikia laikyti tas,kurios labiausiai naudingos mūsų artimiesiems.

Citata Nr. 900

Vyriškumas – dorybė, kurios skatinami žmonės pavojuje atlieka puikių darbų.

Citata Nr. 888

Dorybė sutampa su laime.

Citata Nr. 869

Išoriniai dalykai nėra gėris – dorybė glūdi sieloje.

Citata Nr. 816

Dabar suvokiu aiškiai, ko taip kadais ieškojo žmonės, kada dorybės mokytojo dairės. Jie gero miego geidė ir aguoningųjų dorybių!

Citata Nr. 738

Teisingumui yra iškilniausia dorybė.

Citata Nr. 494

… būdo dorybės įgyjamos tik per ilgą praktiką.

Citata Nr. 487

Taigi baikime, kad kaltė kristų visam mūsų amžiui. Ir mūsų protėviai skundėsi, ir mūsų ainiai skųsis, kad žlugo dora, viešpatauja niekšybė, žmonija smunka į visuotinį blogį. Tačiau viskas stovi toje pačioje vietoje ir stovės, tik truputį pajuda tai šen, tai ten, kaip jūros bangos kylant potvyniui plačiai išsilieja, o atoslūgio metu sugrįžta į krantus.

Citata Nr. 437

Piktieji persekioja dorybę labiau, negu gerieji ją myli.

Citata Nr. 406

Dorybė tegu žengia pirma, ji neša vėliavą. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai.

Citata Nr. 360

Dorybė turi šydą, yda kaukę.

Citata Nr. 334

Jei valdovas apsišvietęs ir doras, tai turi apsišvietusių ir sąžiningų ministrų.

Citata Nr. 329

Žmogus įvykdo savo gyvenimo paskirtį, jeigu jame išsiskleidžia supratingumas ir būdo dorybė. Mat dorybė tikslą padaro teisingą, o supratingumas nurodo kelius į tikslą.

Citata Nr. 322

… ne iš turtų dorybė randasi, bet iš dorybės turtai ir visos kitos gėrybės…

Citata Nr. 274

Taika nėra nebuvimas karo, bet dorybė, įkurta stipraus charakterio pagrindu.

banner