Category: Dora

Citata Nr. 4408

… dorybė būdinga tik apšviestai, mokytai, nuolatiniu lavinimu aukštybes pasiekusiai sielai. Mes ir gimstame tam, tačiau be šito. Net geriausieji prieš lavindamiesi turi polinkį į dorybę, bet ne dorybę.

Citata Nr. 4340

Geriau garbingai mirti negu nedorai gyventi.

Citata Nr. 4339

Pašaipa turi kąsti kaip avis, o ne kaip šuo.

Citata Nr. 4095

Vienatvė slegia ir kamuoja, iškraipo tai, kas įprasta ir krečia bjaurius pokštus su psichika. Ji kaip koks priešas supa tave iš visų pusių, tampo nervus ir siunčia jiems pavojaus signalus, nė akimirką neleisdama pamiršti, kad tu niekam nerūpi, niekas neateis tau į pagalbą. Ji teigia tau, kad esi vienas kaip atomas, paklydęs erdvėje, ir tik laukia progos tave išgąsdinti, mirtinai išgąsdinti – štai ko visą laiką siekia vienatvė ir štai ko jokiu būdu negalima jai leisti. Jei atimsi draugiją padarui, gyvenančiam bandoje, jį suluošinsi, pažeisi jo prigimtį. Kalinys ar atsiskyrėlis žino, kad greta yra visuomenė, kad jis vis tiek priklauso jai. Bet kai visuomenės nebėra, jos narys negali gyventi. Jis jau nebėra visuomenės dalelė, jis jau nei šis, nei tas, ir nebeturi kur dėtis.

Citata Nr. 3887

Tylėjimas – tai stipriųjų blizgesys ir silpnųjų užuovėja, išdidžiųjų dorybė ir pažemintųjų didybė, gudragalvių išmintis ir kvailių protas.

Citata Nr. 3538

To, ko nederėtų daryti – nė nesvarstyk.

Citata Nr. 3352

Kantrybė–pati didvyriškiausia dorybė; kaip tik todėl išoriškai ji niekuo neprimena didvyriškumo.

Citata Nr. 2950

Sąžinė yra dorybės sargybinis.

Citata Nr. 2919

Kol nepripažinsiu savo ydų, abejosiu savo dorybėmis.

Citata Nr. 2892

Pastovumas yra visos kitos žmogaus dorybės papildymas.

Citata Nr. 2803

Mandagumas – pirmoji ir visų maloniausia dorybė.

Citata Nr. 2687

Nė viena dorybė neatperka ydų.

Citata Nr. 2314

Utopiečiai ne tik bausmėmis atgraso žmones nuo piktų darbų, bet kviečia juos į dorybę, rodydami ir garbingus poelgius.

Citata Nr. 2241

Užsiimsiu medicinos menu, gyvendamas nesavanaudiškai ir dorai.

Citata Nr. 1945

Nekaltybė bijo visko, o dorybė nebijo nieko.

Citata Nr. 1941

Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus.

Citata Nr. 1899

Didžiausia oratoriaus dorybė – ne tik pasakyti, ką reikia, bet ir nepasakyti to, ko nereikia.

Citata Nr. 1764

… nuodėmės priešybė yra ne dorybė, o tikėjimas.

Citata Nr. 1603

Valios jėga esminė aktyvaus gyvenimo dorybė.

Citata Nr. 1594

Tylėjimas – kvailių dorybė.

Citata Nr. 1586

Tereodorais aš nesižaviu. Ne pavojus aš myliu. Aš žinau, ką myliu. Gyvenimą.

banner