Category: Dievas

Citata Nr. 635

Kai prisimenu, kad Dievas yra teisingas, aš nerimauju dėl savo šalies.

Citata Nr. 627

Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas.

Citata Nr. 620

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik veidą.

Citata Nr. 575

Kai tu meldi ką nors ir tai įvyksta per Dievą, tuomet tark sau savo sieloje, kad tu turi tai… Žmogus vertas Dievo yra Dievas tarp žmonių, ir jis yra Dievo sūnus.

Citata Nr. 541

Išminčiai žinojo, kad regimasis pasaulis – tai Dangaus atvaizdas, jo kopija. Vien tas faktas, kad šis pasaulis egzistuoja, yra garantija, kad egzistuoja ir kitas, tobulesnis. Dievas sukūrė pirmąjį tam, kad tarpininkaujant regimiems dalykams žmonės galėtų suprasti Jo dvasinį mokymą ir Jo išminties stebuklus. Štai ką aš vadinu Veikla.

Citata Nr. 533

Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida?

Citata Nr. 425

Kiekvienas žmogus yra statytojas šventovės, vadinamos jo kūnu, kur kiekvienas savaip meldžiasi savo dievui, ir niekas negali išvengti šios priedermės, pasirinkęs veikiau tašyti marmurą. Mes visi esame skulptoriai ir dailininkai, o mūsų medžiaga yra mūsų pačių kūnas, kraujas ir kaulai. Bet koks kilnumas taurina žmogaus bruožus, bet koks niekingumas ar juslingumas juos gyvulina.

Citata Nr. 347

Jei nebūtų Dievo, reikėtų jį išgalvoti.

Citata Nr. 332

Prie Dievo einama nuolat bendraujant su žmonėmis.

Citata Nr. 319

Dievas yra komediantas, vaidinantis publikai, kuri bijo juoktis.

Citata Nr. 316

Tik tuomet kalbėk apie Dievą kam tik nori, kai Tavo siela įsitikino, kad tu myli Dievą.

Citata Nr. 246

Dievą ir žmogų jungia abipusė pareiga. Ji liepia ateiti.

Citata Nr. 210

Manantis, kad nieko nėra Dievo akivaizdoje, nėra nusižeminęs prieš Dievą.

Citata Nr. 106

Tikriausia Dievas bendrauja ne su vienu, bet su visais iškart; Jo balsas užpildo visą pasaulį; iš jo minties sklinda šviesa, gamta, laikas, dvasios; prasideda nauja ir nauja sukuria visumą.

Citata Nr. 95

Geriau atmesti sielą, nei atsitiktinai atsisakyti Dievo žodžio.

Citata Nr. 25

Juk išeiti iš žmonių pasaulio, jeigu tikrai yra Dievai, visai nebaisu: jie nepadarys tau nieko blogo. O jeigu Dievų nėra arba jiems nerūpi žmonių reikalai, tai kam gyventi pasaulyje, kuriame nėra nei Dievų, nei apvaizdos?

1 7 8 9
banner