Category: Blogis

Citata Nr. 2219

Gyvenimas – blogis, nes gyvenimas – karas.(Balta drobulė)

Citata Nr. 2202

Valdžia – kaip kirpėjas, kuris kiekvieną sykį kerpa jus ir kiekvieną kartą stebisi: ir kas jus paskutinį kartą taip blogai apkirpo?

Citata Nr. 2161

Išsivaduok iš blogio – jums liks gėris. Išsivaduokite iš gėrio– kas jums liks!

Citata Nr. 2102

Blogis toks šlykštus, kad norom nenorom palaikysi gėrį atsitiktiniu: gėris toks nuostabus, kad atsitiktiniu palaikysi blogį.

Citata Nr. 2087

Tamsioji vyrų giminės pusė labai akivaizdi. Tai ji negailestingai alina mūsų žemės išteklius, nuvertina ir žemina moteris, pradeda karus ir kitokius konfliktus. Tai – nepaneigiama. Tai paveldimas apsėdimas, tačiau negalima neigti ir kultūros bei aplinkos įtakos. Mes susikūrėme ydingus mitus, kurie neigia vyriškų jausmų gylį, atiduoda vyrams dangų, o ne žemę, moko paklusti blogio jėgoms, trukdo subręsti ir pagaliau įkalina juos drauge su moterimis industrinėje visuomenėje, kurioje nebeįmanomas nei patriarchatas, nei matriarchatas.

Citata Nr. 2055

Nėra gėrio ir blogio: egzistuoja tik nugalėjusios ir pralaimėjusios idėjos.

Citata Nr. 2017

Pasaulio tvarkoje nėra vietos blogiui.

Citata Nr. 1962

Tas, kuris neturi išsamių žinių, neišmano nei praeities, nei dabarties, o kuris nėra jautrus blogiui ir gėriui, yra lyg aklas, kurčias ir be uoslės.

Citata Nr. 1918

Drąsiu ryžtingumu nugalimas neišvengiamas blogis.

Citata Nr. 1856

Kuo daugiau žmogus turi blogio, tuo labiau turime jį mylėti.

Citata Nr. 1834

Sielą tobulina tik vienas dalykas – pastovus gėrio ir blogio pažinimas, [kurį gali pasiekti tik filosofija]. Joks kitas menas netyrinėja gėrio ir blogio.

Citata Nr. 1821

Jei mes visada atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį.

Citata Nr. 1810

Dėl didžiausio gėrio triumfo negalima daryti ne mažiausio blogio.

Citata Nr. 1752

Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti,- įstatymų.

Citata Nr. 1730

Tai, ką tu laikai blogiu, glūdi <...> tavo dalyje, kuriai būdingas sugebėjimjas spręsti apie blogį.

Citata Nr. 1703

Baimė – blogio laukimo sukeltas dvasinis sukrėtimas.

Citata Nr. 1700

Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį?

Citata Nr. 1610

Taip, kaip nešvarus šaltinis duoda pradžia nešvariam upokšniui, neišsaugotas tikėjimas blogai atsispindi viešojoje nuomonėje.

Citata Nr. 1570

… menkysta yra tas, kuris spyriojasi ir blogai vertina pasaulio tvarką, kuris labiau norėtų pataisyti dievus negu save.

Citata Nr. 1495

Blogis pats išgeria didžiąją savo nuodų dalį. – „Laiškai Liucijui“.

Citata Nr. 1477

Paprasčiausiai pratindamasis mintyse sieti malonumą su gerais įpročiais, o bausmę – su blogais, greitai pamiršti savo silpnybes.

banner