Category: Blogis

Citata Nr. 4615

Kiekvienas kvailys gali įžvelgti, kas yra negerai. Pabandykite pamatyti, kas yra gerai!

Citata Nr. 4501

Moralinis veidas žmogaus, kuriam atsiskleidžia gyvenimo horizontai, priklauso nuo to, kaip baigėsi jo susidūrimas su blogiu.

Citata Nr. 4443

Nemokšiškumas – tai prieblanda, kurioje švaistosi blogis.

Citata Nr. 4398

Blogai stebime gyvenimą, jei nematome rankos kuri užmuša gailėdama.

Citata Nr. 4278

Tamsa ne visada tas pat, kas blogis, o šviesa ne visada atneša vien gėrį.

Citata Nr. 3959

Tas, kuris pats pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė – niekada.

Citata Nr. 3944

Viena didžiųjų Tayloro temų – asmens tapatumo problema. Nuo pirmųjų, psichologinei problematikai skirtų darbų, Tayloras stengiasi įrodyti, kad asmens tapatumo suvokimas neatskiriamas nuo tam tikrų vertybinių horizontų egzistavimo. Asmenybe individą padaro ne jo psichologiniai, bet moraliniai sugebėjimai, t.y. santykis su gėriu ir blogiu … Moralė yra ta erdvė, kuri mus padaro asmenybėmis. Istoriškai kinta tos erdvės išraškos, bet neįmanoma, kad visiškai išnyktų pagrindiniai ją nužymintys orientyrai. Tik tokių orientyrų padedami mes sugebame žmogaus vertą gyvenimo būdą atskirti nuo mūsų moralinius sugebėjimus žeminančių ir iškraipančių gyvenimo formų.

Citata Nr. 3569

Gėris ir blogis yra sąvokos, žyminčios mūsų norus ir atostūmius.

Citata Nr. 3559

Blogis yra realus dalykas tiems, kurie juo tiki.

Citata Nr. 3351

Siauriausią akiratį turi, labiausiai linkęs į blogį, menkiausiai jaučia tiesą toksai kūrėjas, kuris prietaringas. Po prietaringumo eina vaidmainys.

Citata Nr. 3009

Meilė – arba gėris arba blogis; jeigu ji gėris, dera ja tikėti, jeigu ji blogis, verta jos atsisakyti.

Citata Nr. 2763

Nekalbėkite blogai apie kažką, jei jūs nesate įsitikinęs, ir jei jūs tikrai žinote, paklauskite savęs kodėl aš tai sakau?

Citata Nr. 2757

Kaip blogai vyrai begalvotų apie moteris, bet kuri moteris galvoja apie juos dar blogiau.

Citata Nr. 2636

Blogis, kaip ir nuodai, turi savo paskirtį; yra ligų, nuo kurių niekuo kitu nepagydysi.

Citata Nr. 2578

Su blogiu reikia kovoti. Blogis neapkenčiamas. Susitaikyti su blogiu – vadinasi, pačiam tapti nedoru žmogumi.

Citata Nr. 2560

Blogis kaip nuodai turi savo paskirtį: yra ligų, kurios nepagydomos.

Citata Nr. 2485

Visi puikiai mokame skleisti dvasinę miglą, kuri uždengia mūsų žvilgsnį, bet jeigu paieškosime įrodymų ir juos ištirsime, labai aiškiai pamatysime, kas negerai – draugystė, nesumokėta skola ar netinkamas nusistatymas. Nėra prasmės melstis, jei negyvename, kaip Dievo vaikai.

Citata Nr. 2311

Gėrio esama madingo ir ne madingo, kaip ir blogio … – šiandien jau galime džiaugtis hibridiniais moralės stiliais. Toks jau šis pasaulis – filosofija ima vis labiau panašėti į verslo administravimą.

Citata Nr. 2293

Žmonės elgiasi blogai tik tada, kai jiems kas kelia grėsmę … o būtent tai ir daro mūsų kultūra. Tai daro mūsų ekonominė sistema. Mūsų sistemoje netgi turintys darbą jaučia grėsmę, nes bet kada gali jį prarasti. O kai junti grėsmę, imi rūpintis tik savimi. Paverti pinigus dievu. Tai irgi mūsų kultūros dalis.

Citata Nr. 2254

Viskas negali būti blogai … jau vien todėl, kad viskas yra reliatyvu.

Citata Nr. 2244

Didžiausias blogis, kurį mums daro priešas, yra tai, kad jis išmoko mūsų širdį neapykantos.

banner