Category: Baimė

Citata Nr. 3945

Drąsa – tai ne baimės nebuvimas, bet tikėjimas, kad yra kažkas svarbiau už baimę.

Citata Nr. 3897

Kas bailus iš prigimties, tas ne tik pats neatliks jokių žygių, bet ir draugams įkvėps baimę.

Citata Nr. 3884

Susenti – reiškia, atsikratyti praeities baimės.

Citata Nr. 3862

Diena ir naktis. Vasara ir žiema. Sėja ir pjūtis. Gyvenimas ir mirtis. Štai kas iš esmės yra Vėlinės. Viskas viename. Vidurdienis ir vidurnaktis. Gimimas. Tarsi išsitiesi paslikas, apsimesdamas negyvu kaip šuo. O paskui vėl pašoki ir skalydamas bėgi per mirties tūkstantmečius. Kiekviena diena yra Vėlinės, kiekviena naktis. Kiekviena tamsi naktis baugina, kol pagaliau apsipranti su ja, pasislepi nuo jos kokiame nors miestelyje ar nedideliame mieste, kur gali pailsėti, atgauti kvapą. Ir pradedi gyventi ilgiau, turi daugiau laisvo laiko, ir tada išstumi mirusiuosius, įveiki baimę ir galiausiai pasilieki tik vieną dieną metuose pagalvoti apie naktį ir apie aušrą, pavasarį ir rudenį, gimimą ir mirtį. Ir visa tai veda į vieną. Prieš keturis tūkstančius metų, prieš šimtą metų, šįmet, visuose pasaulio kraštuose švenčiama ta pati šventė…

Citata Nr. 3702

Žmogus gali rinktis saugumą ar augimą. Reikia nugalėti baimę ir rinktis augimą.

Citata Nr. 3645

Žmogus nustoja būti menininku ne tuomet, kai jis sukuria menkavertį kūrinį, o tą akimirką, kai jis pradeda bijoti bet kokios rizikos.

Citata Nr. 3615

Pavojaus baimė dešimtį tūkstančių kartų baisesnė už patį pavojų.

Citata Nr. 3570

Pirmoji žmogaus priedermė – nugalėti baimę.

Citata Nr. 3523

Prasmė, kurią pasirinkau, kuri pakeitė mano gyvenimą: Įveikti baimę, regėti nuostabą.

Citata Nr. 3410

Abejojimas ir baimė – štai kelias į nesėkmę.

Citata Nr. 3330

Tas, kuris sugeba valdyti savo baimę, jau pusiau laimėjo kovą su priešininku.

Citata Nr. 3252

Kuo mažiau bijai, tuo mažesnis pavojus.

Citata Nr. 3234

Mėgavimasis mirties baime – senas, žiaurus, nepasotinamas instinktas.

Citata Nr. 3197

Kai mes išlaisviname savo švytėjimą, nesąmoningai leidžiame žmonėms daryti tą patį. Kai mes išsilaisviname nuo savo baimių, mūsų buvimas savaime išlaisvina kitus. (Sakyti žodžiai per inauguraciją).

Citata Nr. 3042

Tikiu, kad juoko ir ašarų galybė pajėgs tapti priešnuodžiu neapykantai ir baimei.

Citata Nr. 3000

Melancholija – tai žmogaus nukrypimas nuo natūralaus kelio į baimės, neryžtingumo ir savęs nekentimo pusę. Melancholija nustatoma, pagal žmogaus pastovų susimąstymą, žvilgsnis nukreiptas į vieną tašką arba į žemę. Taip pat tai rodo liūdna veido išraiška ir nemiga.

Citata Nr. 2935

Galima prognozuoti, kad žmonės bus apimti godumo, baimės ar beprotybės. Neprognozuojamas tik šių jausmų eiliškumas.

Citata Nr. 2879

Baimė yra įžvalgumo motina.

Citata Nr. 2874

Sakysite, tai buvo juodieji viduramžiai. O dabar juk gyvename šviesos amžiuje. Niekas raganų nedegina… Tačiau žmogaus prigimtis nuo to laiko nė kiek nepasikeitė. O kas joje svarbiausia? Kūrybiniai ieškojimai. Nežinomų tolių siekimas. Sugebėjimas mylėti, prieraišumas prie šeimos. Ir dar – baimės jausmas: bijome mirties, ligų, skausmo, artimųjų netekties, vienatvės, pasiklysti, būti užpulti, pasenti…

Citata Nr. 2848

Teroras, tapęs sistema, yra silpnumo požymis ir Baimės išraiška.

Citata Nr. 2806

Baimė ir viltis. Galbūt reikia labai bijoti, kad suprastum, kas yra viltis. – „Luka“.

banner