Category: Baimė

Citata Nr. 4152

Lyderiai – tai žmonės su silpnai išvystytu baimės pojūčiu.

Citata Nr. 4135

Veikla nugali baimę.

Citata Nr. 4063

Skiriantis su gyvenimu mirties baimės nėra, ir jeigu kas priešinasi ir virpa, tai tik pats kūnas, pats kraujas, o protas ir visa, kas sudaro žmogaus sąmonę, būna pasyvus, šaltas liudininkas…

Citata Nr. 3951

Klasėse šalia Mao portreto kabėjo Markso, Engelso, Lenino ir Stalino portretai. Kiekvieną rytą mes nusilenkdavome jiems, kaip ir Mao, linkėdami ilgo gyvenimo. Seserys nusirašinėdavo mano rašinėlius. Mano rašinėliai buvo vien rinktiniai šūkiai. Juos visada pradėdavau taip: „Rytuose pučia vėjas ir skamba mūšio būgnas. Kas šiuo metu pasaulyje yra apimtas baimės? Liaudis nebijo Amerikos imperialistų. Tai Amerikos imperialistai bijo liaudies!

Citata Nr. 3945

Drąsa – tai ne baimės nebuvimas, bet tikėjimas, kad yra kažkas svarbiau už baimę.

Citata Nr. 3897

Kas bailus iš prigimties, tas ne tik pats neatliks jokių žygių, bet ir draugams įkvėps baimę.

Citata Nr. 3884

Susenti – reiškia, atsikratyti praeities baimės.

Citata Nr. 3862

Diena ir naktis. Vasara ir žiema. Sėja ir pjūtis. Gyvenimas ir mirtis. Štai kas iš esmės yra Vėlinės. Viskas viename. Vidurdienis ir vidurnaktis. Gimimas. Tarsi išsitiesi paslikas, apsimesdamas negyvu kaip šuo. O paskui vėl pašoki ir skalydamas bėgi per mirties tūkstantmečius. Kiekviena diena yra Vėlinės, kiekviena naktis. Kiekviena tamsi naktis baugina, kol pagaliau apsipranti su ja, pasislepi nuo jos kokiame nors miestelyje ar nedideliame mieste, kur gali pailsėti, atgauti kvapą. Ir pradedi gyventi ilgiau, turi daugiau laisvo laiko, ir tada išstumi mirusiuosius, įveiki baimę ir galiausiai pasilieki tik vieną dieną metuose pagalvoti apie naktį ir apie aušrą, pavasarį ir rudenį, gimimą ir mirtį. Ir visa tai veda į vieną. Prieš keturis tūkstančius metų, prieš šimtą metų, šįmet, visuose pasaulio kraštuose švenčiama ta pati šventė…

Citata Nr. 3702

Žmogus gali rinktis saugumą ar augimą. Reikia nugalėti baimę ir rinktis augimą.

Citata Nr. 3645

Žmogus nustoja būti menininku ne tuomet, kai jis sukuria menkavertį kūrinį, o tą akimirką, kai jis pradeda bijoti bet kokios rizikos.

Citata Nr. 3615

Pavojaus baimė dešimtį tūkstančių kartų baisesnė už patį pavojų.

Citata Nr. 3570

Pirmoji žmogaus priedermė – nugalėti baimę.

Citata Nr. 3523

Prasmė, kurią pasirinkau, kuri pakeitė mano gyvenimą: Įveikti baimę, regėti nuostabą.

Citata Nr. 3410

Abejojimas ir baimė – štai kelias į nesėkmę.

Citata Nr. 3330

Tas, kuris sugeba valdyti savo baimę, jau pusiau laimėjo kovą su priešininku.

Citata Nr. 3252

Kuo mažiau bijai, tuo mažesnis pavojus.

Citata Nr. 3234

Mėgavimasis mirties baime – senas, žiaurus, nepasotinamas instinktas.

Citata Nr. 3197

Kai mes išlaisviname savo švytėjimą, nesąmoningai leidžiame žmonėms daryti tą patį. Kai mes išsilaisviname nuo savo baimių, mūsų buvimas savaime išlaisvina kitus. (Sakyti žodžiai per inauguraciją).

Citata Nr. 3042

Tikiu, kad juoko ir ašarų galybė pajėgs tapti priešnuodžiu neapykantai ir baimei.

Citata Nr. 3000

Melancholija – tai žmogaus nukrypimas nuo natūralaus kelio į baimės, neryžtingumo ir savęs nekentimo pusę. Melancholija nustatoma, pagal žmogaus pastovų susimąstymą, žvilgsnis nukreiptas į vieną tašką arba į žemę. Taip pat tai rodo liūdna veido išraiška ir nemiga.

Citata Nr. 2935

Galima prognozuoti, kad žmonės bus apimti godumo, baimės ar beprotybės. Neprognozuojamas tik šių jausmų eiliškumas.

banner