Category: Aistra

Citata Nr. 1989

Galingos sielos vengia aistrų, kaip jūreivis povandeninių uolų.

Citata Nr. 1975

Aistra valdo žmones ir visada valdo neteisingai.

Citata Nr. 1961

Asmenybės pasikeitimas įmanomas tik tuomet, jei ji sugeba „įvesti save“ į naują gyvenimo įprasminimo kelią sutelkdama savo gyvenimą skatinančias aistras ir šitaip patirdama aukštesnės kokybės gyvybingumo ir integracijos jausmą negu iki tol. Jei taip neįvyks, žmogų galima prijaukinti, bet išgydyti jo neįmanoma.

Citata Nr. 1890

Neteisūs tie, kurie skirsto aistras į leidžiamas ir draudžiamas ir paskui vienoms atsiduoda, o kitų vengia. Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame.

Citata Nr. 1822

Neretai giriamasi aistromis, net pačiomis nusikalstamiausiomis, bet pavydas – aistra drovi ir gėdinga, kurią visi slepia.

Citata Nr. 1718

Valdyk aistras, antraip aistros užvaldys tave.

Citata Nr. 1682

Aistros – ramybės priešai, bet be jų nebūtų nei menų, nei mokslų, ir visi nuogi snaustų ant savos mėšlo krūvos.

Citata Nr. 1649

Aistra valdo žmonės ir visada valdo netesingai

Citata Nr. 1544

… paradoksas yra mąstymo aistra, ir mąstytojas be paradokso yra tarsi mylimais be aistros: vidutiniokas.

Citata Nr. 1512

Meilė dažnai kelia stiprią baimę, nes verčia žengti žingsnį pirmam, reikalauja pamiršti save, išsižadėti savęs, pasitikėti kitu ir jam pasiaukoti. Teks užmokėti už kiekvieną neištartą žodį, už neįkūnytas glamones, už sutryptas svajas. Reikės atsiskaityti už baimingumą ir jausmų šykštumą, kurie kliudė mylėti, už atsainumą ir puikybę, kurie slopino polėkius. Teks atsiskaityti už negimusius bučinius, už gerklėje užgniaužtas ašaras, už neišreikštą aistrą, už netesėtus pažadus ir iššvaistytą laiką.

Citata Nr. 1505

Didžios aistros skirtos didžiai sielai…

Citata Nr. 1229

… protas, kuriam perduodamos vadžios, yra galingas tol, kol atskirtas nuo aistrų; susimaišęs ir jomis susitepęs, nebeįstengia jų sulaikyti, nors anksčiau būtų įstengęs net pašalinti. Mat sykį sujaudinta ir išmušta iš vėžių sąmonė vergauja tam, kas ją varinėja. Kai kurių dalykų pradžia yra mūsų galioje, vėliau jie pačiumpa mus ir neleidžia grįžti.

Citata Nr. 1152

Jei mokame atsispirti savo aistroms, tai paprastai ne todėl, kad esame stiprūs, o todėl, kad tos aistros silpnos.

Citata Nr. 1098

Tuščiagarbiai žmonės nusipelno išmintingųjų neapykantos, kvailųjų pasigėrėjimo, yra parazitų stabai ir savo aistrų vergai.

Citata Nr. 1086

Aistra kaip anglis aušintina, kitaip širdis uždega ugnį.

Citata Nr. 1070

Drova yra gražiausios žmogaus aistros – meilės – motina.

Citata Nr. 1023

Moterys mus stebina pirmučiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, nesenkančia motinos meile, pasidavimu prietarams, tuo, kaip jos reaguoja į masines psichozes… Esu matęs begalinės moterų meilės, aistros, begalinio pavyduliavimo, pykčio, baisiausiausių prietarų, – vyrams tai negalimi dalykai… Moterys neatsparios epidemiškam siautuliui… O moterys, jūs esate keisti vaikai!

Citata Nr. 984

Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius.

Citata Nr. 776

Sugebėjimas mąstyti – viena iš aistrų, galinti ilgiau džiuginti už visas kitas.

Citata Nr. 697

Aistra – persitvarkiusi meilė.

Citata Nr. 688

Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų.

banner