Citata Nr. 6134

Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas.

Citata Nr. 6133

Tikra Meilė reiškia mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia.

Citata Nr. 6132

Išsilavinimas yra galingiausias ginklas, kurį jūs galite panaudoti, kad pakeistumėte pasaulį.

Citata Nr. 6131

Aistra žengia priekyje ir vedasi iš paskos meilę.

Citata Nr. 6130

Labiausiai rūpinamės gyvenimu jam prarandant savo vertę; seni žmonės labiau jį apgailestauja negu jauni.

Citata Nr. 6129

Pyktis visada turi pagrindą, bet retai pakankamą.

Citata Nr. 6128

Kaltinimais sau visada tikima, pagyrimais – niekada.

Citata Nr. 6127

… meditacijų yra įvairių: susitelkimas, kontempliacija, įsigilinimas, analizė ir kitos … Vienas iš esminių budizmo teiginių sako, jog meditacijos metu suvokti dalykai turi būti veiksmingi ir meditacijai pasibaigus, pavyzdžiui vėliau bendraujant su žmonėmis ir panašiai.

Citata Nr. 6126

Gyvenimas – niekas daugiau, kaip nepertraukiami mainai tarp visatos ir šio mažyčio atomo, kokiu kiekvienas mūsų tam tikra prasme esam.

Citata Nr. 6125

Geras artojas ir su žąsinu paaria.

Citata Nr. 6124

Jei turi problemą ir negali jos išspręsti vienas, pažadink ją.

Citata Nr. 6123

… norėdami iki galo suprasti sapną, privalome jį aiškinti ir kaip reakciją į reikšmingus įvykius, įvykusius prieš susapnuojant sapną.

Citata Nr. 6122

Gerbti reikia tą, kuris yra dosnus,o ne tą, kuris gali būti dosnus.

Citata Nr. 6121

Nepamiršk – reikia tik labai mažai, kad gyventum laimingą gyvenimą.

Citata Nr. 6120

Apie žmogaus protą lengviau spręsti pagal klausimus, o ne pagal atsakymus.

Citata Nr. 6119

Draugystėje nėra nei skolininkų, nei geradarių.

Citata Nr. 6118

Drąsiausi ir protingiausi tie žmonės, kurie vengia galvoti apie mirtį kad ir labai tinkama dingstimi.

Citata Nr. 6117

Niekada netinginiauk… Nuostabu, kiek daug gali nuveikti, jei visada ką nors veiki.

Citata Nr. 6116

Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų.

Citata Nr. 6115

Katė, kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps net ir ant atvėsusios.

Citata Nr. 6114

Išminčiaus jausmai visų atžvilgiu tokie kaip gydytojo ligonių atžvilgiu.

1 2 3 4 5 295
banner