Citata Nr. 5795

Pati didžiausia gyvenimo klaida – nuolat bijoti suklysti.

Citata Nr. 5794

Šykštuolis elgiasi su visais blogai, bet blogiausiai – su pačiu savimi.

Citata Nr. 5793

Panašiai kaip smuiko styga ar klavesino klavišas virpa ir skleidžia garsą, taip ir smegenų stygos, užgautos skambančių spindulių, yra sužadinamos perteikti arba atkartoti jas sudirginusius žodžius.

Citata Nr. 5792

Blogai valdomai šaliai svarbiausia panacėja – valiutinė infliacija, antra – karas; abi atneša pagerėjimą, abi atneša galutinę pražūtį.

Citata Nr. 5791

Nepaisyti padarytos klaidos, vadinasi padaryti kitą klaidą.

Citata Nr. 5790

… žmogus tampa žmogumi sąveikaudamas su aplinka … toji aplinka yra ir gamtinė, ir žmogiška.

Citata Nr. 5789

Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties, o kas dykinėja, kęs neišbrendamą skurdą… kas skubės pralobti, neišliks be kaltės.

Citata Nr. 5788

Banalybės – tai tiesos invalidai.

Citata Nr. 5787

Stovintis artojas daug aukštesnis už klūpantį džentelmeną.

Citata Nr. 5786

Moterys – žavingai aikštinga lytis.

Citata Nr. 5785

… tautų kariuomenės sugriovė viena ar kita proga ne tik jų valstybę, bet sunaikino jų laukus ir pačius miestus. O kad nėra didelės būtinybės kareivius telkti, aišku iš to, kad net prancūzų kariai, kovose užgrūdinti, susidūrę su jūsų naujokais, ne dažnai gali pasigirti pergale … Šiaip ar taip, man atrodo, valstybei nėra naudinga, laukiant karo, kurio niekada nebus, jeigu tik nenorėsite, laikyti didžiulę tokių žmonių minią: jie kenkia taikai, kuria reikia daug labiau sielotis, negu karu.

Citata Nr. 5784

Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais.

Citata Nr. 5783

Jei jaučiatės užguitas ir esate nepatenkintas savo dabartiniu gyvenimu, vis vien pasistenkite rasti jame šviesiąją pusę, o savyje jėgų. Tai jau pusė sėkmės. Mumyse slypinčios žmogiškosios galimybės didelės ir gali nugalėti kasdienybės kliūtis.

Citata Nr. 5782

Netiesos žodžiai yra piktųjų bruožas.

Citata Nr. 5781

Žmogum, kuris nuvarytas taip, kad net nebijo būti juokingas, tegalima tiek pasikliauti, kiek ir nusikaltėliu.

Citata Nr. 5780

Garbingumas ir padorumas – jau pusė laimės.

Citata Nr. 5779

Ne visi tiki Dievą, tačiau visi trokšta liesėti.

Citata Nr. 5778

Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė.

Citata Nr. 5777

Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada griežta: ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės.

Citata Nr. 5776

Kas tiki pagalba, tam padeda ir tikėjimas.

Citata Nr. 5775

Nuostabiausia sielos muzika – tai gerumas.

1 2 3 4 277
banner