Melo lydimas visą pasaulį pereisi, tačiau kelio atgal nebus.