Author: Romenas Rolanas

Citata Nr. 5775

Nuostabiausia sielos muzika – tai gerumas.

Citata Nr. 5669

Protas lavina jausmus.

Citata Nr. 5561

Laikas galų gale perkels mus per upę ir skausmų našta liks aname krante.

Citata Nr. 5317

Žmogus turi pasinerti į verdančias visuomeninės būties gelmes, o tai galima padaryti vien tarnaujant visuomenei, kuri juda ir kovoja.

Citata Nr. 4633

Draugų nesutarimai niekada nebūna dideli, kol tarp jų neįsispraudžia trečiasis asmuo.

Citata Nr. 4476

Kaip gerai, kad bus rytojus.

Citata Nr. 3873

Žmogus klysta, toks jau gyvenimas. Bet pamilti – anaiptol ne klaida.

Citata Nr. 3532

Tarp bičiulių nesusipratimai niekada nebūna rimti, kol tarp jų neatsiranda trečias žmogus. Anksčiau ar vėliau tai turi įvykti, nes daug žmonių šiame pasaulyje mėgsta kištis į svetimus reikalus ir sukelia nesantaiką.

Citata Nr. 1963

Kurti yra ne kas kita kaip tikėti.

Citata Nr. 1778

Visas gyvenimo džiaugsmas yra kūryba. Kurti – vadinasi, naikinti mirtį.

Citata Nr. 1704

Kurti – tai užmušti mirtį.

Citata Nr. 1461

Garbė – štai tikrasis grožis.

Citata Nr. 1445

Kur moteris yra – tylos nėra.

Citata Nr. 1402

Kiek kartaus nusivylimo randi savo praeities gelmėse tomis naktų valandomis, kada nusilpsta dvasia.

Citata Nr. 1384

Geriau kartu su draugu klysti negu būti prie jį teisiam.

Citata Nr. 1305

Dvasios nerimas nėra didybės rodiklis. Esamoji nedarna tarp žmogaus ir aplinkos, tarp gyvenimo ir dėsnių net ir didiesiems žmonėms kyla ne iš jų didybės, o iš silpnybės.

Citata Nr. 1276

Meilė suteikia gėrio ne tik tuo, jog ji įteigia mums tikėjimą kitu žmogumi, bet ir tuo, jog mes įgauname tikėjimą savimi.

Citata Nr. 1270

Kūnas – tai mažiausia, ką gali moteris duoti vyrui.

Citata Nr. 640

Žmogus kenčia. Kankina kitą. Ir ne visada tas, kuris kenčia, yra visų nelaimingiausias.

Citata Nr. 602

Visų pirma gamta. Man ji visada buvo knygų knyga.

Citata Nr. 563

Pirmasis meno dėsnis: jei neturi ko sakyti, tylėk, jei turi – sakyk ir nemeluok.

banner