Author: Seneka

Citata Nr. 6201

Kas padaro nuosprendį neišklausęs abiejų šalių, pasielgia neteisingai, nors tas nuosprendis būtų ir teisingas.

Citata Nr. 6199

Kas neturi vilčių, tas niekuomet dėl nieko nenusivils.

Citata Nr. 6195

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.

Citata Nr. 6187

Ankstesnės kartos mums paliko ne tiek parengtus atsakymus į klausymus, kiek pačius klausimus.

Citata Nr. 6173

Kas yra visur, to nėra niekur.

Citata Nr. 6134

Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas.

Citata Nr. 6114

Išminčiaus jausmai visų atžvilgiu tokie kaip gydytojo ligonių atžvilgiu.

Citata Nr. 6096

Visko bijote kaip mirtingi, visko trokštate kaip nemirtingi.

Citata Nr. 6070

Kai oras ramus, kiekvienas gali būti vairininku.

Citata Nr. 6064

Gamta savo vaikus augina, neapleidžia. Kadangi patikimiausia yra artimiausia globa, kiekvienas pavestas pats sau.

Citata Nr. 5999

Svarbu ne ką, o kaip pakelti.

Citata Nr. 5993

Kai siela ilgai siekia ką nors aprėpti ir, beeidama paskui tą didybę, nuvargsta, tą daiktą pradedame vadinti begalybe.

Citata Nr. 5978

Svetimas ydas turime prieš akis, o savas – už nugaros.

Citata Nr. 5963

… laimingieji laikai, kada čia pat gulinčios gamtos gėrybės buvo prieinamos visiems, kai mirtingieji dar nebuvo susvetimėję dėl godumo ar prabangos ir išsibėgioję iš bendruomenės prisiplėšti.

Citata Nr. 5961

Bet kam teikiama geradarystė nėra maloni niekam.

Citata Nr. 5960

Žiaurumas visuomet susijęs su beširdiškumu ir silpnumu.

Citata Nr. 5926

… didžiausias mano turtas – tai deramai išdovanotos dovanos.

Citata Nr. 5923

Nesaikingumas visada yda.

Citata Nr. 5917

Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku.

Citata Nr. 5908

Mirtis mus sunaikina, arba išlaisvina. Išvaduotiems, nuėmus naštą, lieka kažkas geresnio, sunaikintiems nieko nelieka; pražūva ir gera ir bloga.

Citata Nr. 5838

Kai ką pribloškia pravardžiavimas skurdžiumi, nors slėpimasis – tai priekaištai sau dėl to paties.

1 2 3 12
banner