Levas Tolstojus - Citatos, Mintys, Posakiai


 • Levas Tolstojus
 • Levas Tolstojus (Leo Tolstoy)
 • (1828 m. rugsėjo 9 d. – 1910 m. lapkričio 20 d.) – rusų rašytojas ir publicistas. Žymiausi kūriniai: „Karas ir taika“ bei „Ana Karenina“.

Mylėti, vadinasi, gyventi gyvenimą to, kurį myli.

Idealas – tai kelią nušviečianti žvaigždė. Be jos nėra aiškios krypties, o jei nėra krypties, nėra gyvenimo.

Vienintelė sąlyga, nuo kurios priklauso sėkmė, yra kantrybė.

Netikėkite žodžiais nei savo, nei kitų, tikėkite vien darbais tiek savo, tiek kitų.

Jeigu žmonės valgytų tik labai išalkę ir maitintųsi paprastu, švariu ir sveiku maistu, jie nepažintų ligų ir jiems lengviau būtų valdyti savo sielą bei kūną.

Įprotis dykinėti baisesnis už visas nelaimes.

Neaiškus žodis visados būdingas neaiškiai minčiai.

Dvasinę žaizdą, kaip ir fizinę, išgydo tik trykštanti vidinė gyvybės jėga.

Be tiesumo negali būti ir gėrio.

Bailus draugas blogiau už priešą, nes priešo saugaisi, o draugu pasikliauji.

Paklydimas nenustoja būti paklydimu dėl to, kad juo vadovaujasi milijonai žmonių.

Vynas <…> žudo žmonių sielas ir jų palikuonis.

Kuo didesnis žmogaus protas ir išsilavinimas, tuo jo melas žalingesnis jam ir kitiems žmonėms

Visi jausmai, kurių šaltinis – meilė visam pasauliui,– geri, o kurių – savimyla,– blogi.

Moterys – tai ašis, aplink kurią viskas sukasi.

Menas nėra malonumas, paguoda ar pramoga; menas yra didis dalykas. Menas yra žmogaus gyvenimo būdas, perkeliantis žmonių protingą sąmonę į jausmą.

Pats geriausias žmogus yra tas, kuris gyvena savo mintimis ir svetimais jausmais, o blogiausias žmogus tas, kuris gyvena svetimomis mintimis ir savo jausmais. Iš šių <...> derinių – visi žmonių skirtumai.

Savo gyvenimo tikslu galiu sąmoningai laikyti siekimą visapusiškai plėtoti visa, kas egzistuoja.

Žmogaus tiesumas yra jo dorovinio tobulumo rodiklis.

Žmonės, kaip upės: vanduo visur vienodas ir visur toks pats, bet kiekviena upė būna arba siaura, arba plati, arba rami… Taip ir žmonės… Kiekvienas žmogus turi visų žmonių savybių ir užuomazgų ir kartais… parodo vienas, kartais kitas ir dažnai būna nepanašus į save, likdamas vis dėlto pačiu savimi.

Paprastumas yra svarbiausia moralinio grožio sąlyga.

Pasakykite penkiolikmetei mergaitei, kad ji rytoj mirs. „Kokia kvailystė“,– ji atsakys. Štai kas yra jaunystė.

Išaiškėjo tai, apie ką nuolat galvoju – apie valstybę: paprasčiausiai geras ir protingas žmogus negali būti valstybės nariu (piliečiu)“?

Klysta tas, kas mano, kad daug žinoti yra privalumas. Svarbu ne žinių kiekis, o kokybė.

Trumpos mintys tuo geros, kad stropų skaitytoją verčia galvoti.


Populiariausios Citatos
 • Citata Nr. 4408 (4904)
  … dorybė būdinga tik apšviestai, mokytai, nuolatiniu lavinimu aukštybes pasiekusiai sielai. Mes ir gimstame tam, tačiau be šito. Net geriausieji prieš lavindamiesi turi polinkį į dorybę, bet ne dorybę.
  Seneka
 • Citata Nr. 3040 (3047)
  Džiaugiuosi, kad nesu įsimylėjęs ir nesu patenkintas pasauliu. Man patinka būti viskuo nepatenkintam. Įsimylėję žmonės dažnai tampa irzlūs, pavojingi. Jie praranda teisingumo jausmą. Praranda humoro jausmą. Tampa nervingi, psichiškai nesveiki nuobodos. Jie net tampa žudikais.
  Charles Bukowski
 • Citata Nr. 3961 (2245)
  Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.
  Antanas Baranauskas
 • Citata Nr. 2391 (2104)
  Mūsų atmintis - tarsi gyva būtybė, turi savo charakterį, savo įgūdžius. Ji gali ilgus metus saugoti kokį menkniekį, matytą vaikystėje, bet gali ir klastingai nuvilti - pasišaipyti iš mūsų: ji staiga atsisakys prisiminti formulę, kurią išmokote prieš valandą.
  Viktoras Pekelis
 • Autoriai (1923)
  [userlist role="author"]
  admin
 • Citata Nr. 4077 (1909)
  Laimė – turėti didelę, mylinčią, rūpestingą šeimą kitame mieste.
  Džordžas Bernsas
 • Citata Nr. 3683 (1846)
  Žmogus, turėdamas vieną motyvą, nieko nedaro.
  Samuelis Teiloras Kolridžas
 • Citata Nr. 2983 (1798)
  Tolerancija – tai toks reiškinys, kai priklausomo elgesio arba prisirišimo objekto nuolatos norima arba norima vis daugiau, siekiant pasitenkinimo. Niekada nepakanka to, ką turi ar darai. Galima įsivaizduoti, kad tai maždaug toks pojūtis: „Jei tik galėčiau gauti šiek tiek daugiau, viskas būtų puiku“. Tačiau iš tiesų apie toleranciją žmogus paprastai nežino; ji būna užmaskuota.
  Džeraldas Gordonas Mėjus
 • Citata Nr. 3207 (1668)
  Prieš kiekvieną kuriantį veiksmą eina griaunantis.
  Pablo Pikaso
 • Citata Nr. 3487 (1587)
  Skirk laiko mąstymui, tai – stiprybės šaltinis, skirk laiko maldai, tai – didžiausia jėga žemėje, skirk laiko juokui, tai – sielos muzika. Skirk laiko žaidimui, tai – amžinos jaunystės paslaptis, skirk laiko mylėti ir būti mylimam, tai – Dievo duota privilegija. Skirk laiko duoti. Diena per trumpa, kad būtum savanaudis. Skirk laiko skaitymui, tai – išminties fontanas, skirk laiko draugiškumui, tai – laimės kelias, skirk laiko darbui, tai – sėkmės kaina. Skirk laiko gailestingumui. Tai – raktas į Dangų.
  Motina Teresė
Avast Free Antivirus
Projekto progresas
Autoriai – 1363
Citatos – 5619

Sveiki , šiandien yra Pirmadienis, 2019/05/20
banner