Author: Levas Tolstojus

Citata Nr. 5882

Be meilės galima kapoti malkas, gaminti plytas, kalti geležį, tačiau be meilės negalima bendrauti su žmonėmis.

Citata Nr. 5521

Mylėti, vadinasi, gyventi gyvenimą to, kurį myli.

Citata Nr. 5380

Idealas – tai kelią nušviečianti žvaigždė. Be jos nėra aiškios krypties, o jei nėra krypties, nėra gyvenimo.

Citata Nr. 5235

Vienintelė sąlyga, nuo kurios priklauso sėkmė, yra kantrybė.

Citata Nr. 5205

Netikėkite žodžiais nei savo, nei kitų, tikėkite vien darbais tiek savo, tiek kitų.

Citata Nr. 5023

Jeigu žmonės valgytų tik labai išalkę ir maitintųsi paprastu, švariu ir sveiku maistu, jie nepažintų ligų ir jiems lengviau būtų valdyti savo sielą bei kūną.

Citata Nr. 4967

Įprotis dykinėti baisesnis už visas nelaimes.

Citata Nr. 4849

Neaiškus žodis visados būdingas neaiškiai minčiai.

Citata Nr. 4812

Dvasinę žaizdą, kaip ir fizinę, išgydo tik trykštanti vidinė gyvybės jėga.

Citata Nr. 4735

Be tiesumo negali būti ir gėrio.

Citata Nr. 4493

Bailus draugas blogiau už priešą, nes priešo saugaisi, o draugu pasikliauji.

Citata Nr. 3823

Paklydimas nenustoja būti paklydimu dėl to, kad juo vadovaujasi milijonai žmonių.

Citata Nr. 3455

Vynas <…> žudo žmonių sielas ir jų palikuonis.

Citata Nr. 1946

Kuo didesnis žmogaus protas ir išsilavinimas, tuo jo melas žalingesnis jam ir kitiems žmonėms

Citata Nr. 1853

Visi jausmai, kurių šaltinis – meilė visam pasauliui,– geri, o kurių – savimyla,– blogi.

Citata Nr. 1728

Moterys – tai ašis, aplink kurią viskas sukasi.

Citata Nr. 1613

Menas nėra malonumas, paguoda ar pramoga; menas yra didis dalykas. Menas yra žmogaus gyvenimo būdas, perkeliantis žmonių protingą sąmonę į jausmą.

Citata Nr. 1589

Pats geriausias žmogus yra tas, kuris gyvena savo mintimis ir svetimais jausmais, o blogiausias žmogus tas, kuris gyvena svetimomis mintimis ir savo jausmais. Iš šių <...> derinių – visi žmonių skirtumai.

Citata Nr. 1584

Savo gyvenimo tikslu galiu sąmoningai laikyti siekimą visapusiškai plėtoti visa, kas egzistuoja.

Citata Nr. 1471

Žmogaus tiesumas yra jo dorovinio tobulumo rodiklis.

Citata Nr. 1371

Žmonės, kaip upės: vanduo visur vienodas ir visur toks pats, bet kiekviena upė būna arba siaura, arba plati, arba rami… Taip ir žmonės… Kiekvienas žmogus turi visų žmonių savybių ir užuomazgų ir kartais… parodo vienas, kartais kitas ir dažnai būna nepanašus į save, likdamas vis dėlto pačiu savimi.

banner