Author: Chorchė Luisas Borchesas

Citata Nr. 5774

Ilgų knygų kūrimas – skrupulinga ir alinanti beprotybė: per penkis šimtus puslapių dėstomos mintys, kurias galima pasakyti per pora minučių. Verčiau apsimesti, kad tos knygos jau yra parašytos, ir pateikti jų santrauką, įvertinimą.

Citata Nr. 5426

… nėra tokio įvykio, nors ir koks menkas jis atrodytų, kuriame neglūdėtų visa pasaulio istorija su josios begaline priežasčių ir padarinių grandine.

Citata Nr. 3829

Rašymas – tai ne daugiau nei valdomos svajonės. – „Daktaro Broudžio ataskaita“.

Citata Nr. 3339

Geras eiles dera skaityti balsu.

Citata Nr. 2341

… klasikinė visų šalių ir tautų literatūra yra tikras laiko ženklas ir jos nepaisydami mes nubausime patys save.

Citata Nr. 2186

Juk kalba – taip pat citatų sistema.

Citata Nr. 2134

Dvi dabar beveik pamirštos aistros – muzika ir metafizika – padėjo man drąsiai ir net pakiliai atlaikyti pačius sunkiausius metus.

Citata Nr. 2081

Po nežabotų vilčių meto, kaip papratai, atėjo beribė neviltis.

Citata Nr. 2054

… kiekvienas žmogus yra dievybės projektuojamas organas pasauliui jausti.

banner