Author: Horacijus

Citata Nr. 5878

Kad ir su šakėmis išgintum prigimtį, ji vis tiek ir vėl sugrįžta.

Citata Nr. 5666

Pradžia yra pati svarbiausia darbo dalis.

Citata Nr. 5547

Daryk pinigus. Jei gali – sąžiningai, jeigu ne – tiesiog daryk pinigus.

Citata Nr. 5381

Maža skruzdėlytė tebūnie didžio darbo pavyzdys.

Citata Nr. 5337

Iš tikrųjų, negaišk laiko ir neieškok naudos, bet, atmindamas vis laužą juodos mirties, protą sau sumaišyk su kvailyste trumpa: išprotėt laikinai – smagu!

Citata Nr. 4497

Stengdamiesi išvengti vienų ydų, kvailiai pasiduoda kitoms.

Citata Nr. 3791

Pyktis trumpalaikė beprotybė.

Citata Nr. 3420

Visada stenkis, kad karštuose reikaluose tavo protas būtų šaltas.

Citata Nr. 1720

Ir medžių lapai kasmet keičiasi, ir atgyvenę savo amžių žodžiai užleidžia vietą naujiems.

Citata Nr. 1668

Gyvenimas nieko neduoda be darbo.

Citata Nr. 1641

Sąžine gryna gyvent – tai gyvent be nuodėmių.

Citata Nr. 1490

Vynas liežuvį atpalaiduoja.

Citata Nr. 1368

Kas delsia sutvarkyti savo gyvenimą, panašus į naivuolį, laukiantį prie upės, kol ji liausis tekėjusi.

Citata Nr. 1236

Kai esmė iš anksto apgalvota, žodžiai ateina savaime.

Citata Nr. 963

Garbinga ir saldu yra mirti dėl tėvynės.

Citata Nr. 724

Amžinoje baimėje gyvenančio nepavadinsiu laisvu.

Citata Nr. 710

„Išmintingas žmogus taikos metu ruošiasi karui.“

Citata Nr. 308

Kartą, paleistas žodis nebesugrįš.

banner