Author: Alberas Kamiu

Citata Nr. 736

Paklydimo ir visa ko neigimo šėlas, noras nebūti panašiam į nieką, visiems laikams sulaužyti tai, kas mus apibrėžia, dovanoti dabarčiai vienatvę ir nebūtį, surasti tą vienintelį atramos tašką, kur likimai gali staiga prasidėti iš naujo. Ta pagunda – nuolatinė. Pasiduoti jai ar atmesti? Ar galima įsprausti kūrybos šėlą į tą kunkuliuojantį gyvenimą ar, atvirkščiai, savo gyvenimu lygiuotis į jį ir paklusti akimirkos praregėjimui? Grožis, didžiausias mano rūpestis, sykiu su laisve.

Citata Nr. 702

Kaip turi būti sunku gyventi vien tuo, ką žinai ir ką atmeni, neturint ko tikėtis.

Citata Nr. 675

Žmogus – vienintelė būtybė, kuri atsisako būti tuo, kuo yra.

Citata Nr. 647

Istorijoje vis dar būna tokių laikų, kai išdrįsęs tvirtinti, jog du ir du yra keturi, gauna palydėti galvą.

Citata Nr. 582

Hegelis. „Tik šiuolaikinis miestas siūlo protui erdvę, kur šis gali susivokti.“ Reikšminga. Tai didžiųjų miestų epocha. Pasauliui amputuota jo tiesos dalis, jo pastovumo ir pusiausvyros šaltinis: gamta, jūra… Sąmonė gyvuoja tik gatvėse!

Citata Nr. 557

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti.

Citata Nr. 550

Žmogus yra vienintelė būtybė atsisakanti būti tokia kokia yra

Citata Nr. 505

Geriau atvirai plėšti piliečius, negu branginti maisto produktus, be kurių jie negali apseiti.

Citata Nr. 382

Ten, kur daugiausia pavojaus – daugiausia vilties.

Citata Nr. 376

Svarbiausioji žmogaus savybė – gebėjimas užmiršti. Tačiau nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad jis užmiršta net ir tai, ką gero yra padaręs.

Citata Nr. 354

Jei norime būti laimingi, privalome mažiau domėtis kitais.

Citata Nr. 326

Nėra tokios lemties, kurios nebūtų galima įveikti panieka.

Citata Nr. 317

Naujų laikų priešaušryje: Viskas išeikvota? Gerai, tuomet pradedam gyventi.

Citata Nr. 262

Niekas niekada nėra vienišas! Mus visur lydi ir slegia ateities ir praeities našta.

Citata Nr. 160

Visi žino, kad gyvenimas nėra vertas tų pastangų, kuriomis už jį mokama.

Citata Nr. 89

Be meilės įgyta garbė – liūdna garbė.

1 2 3
banner