Author: Alberas Kamiu

Citata Nr. 3296

– Žinote, apie žmogų visada sprendžiama iš pusiausvyros, kurią jis sugeba išlaikyti tarp savo kūno poreikių ir to, ko reikalauja protas.

Citata Nr. 1967

Laisvė – tai galia ginti tai, ko aš neteigiu, net toje santvarkoje ar pasaulyje, kuriuos pripažįstu. Tai galia pripažinti, kad ir priešininkas gali būti teisus.

Citata Nr. 1965

Mano laisvė nėra gėris.

Citata Nr. 1889

Laimė kilni. Ji nesilaiko ant griuvėsių.

Citata Nr. 1760

Religija moko, jog žmogaus gyvenimo pirma pusė kyla į kalną, o antra rieda pakalniui, ir tada dienos jau nebe tavo žinioj, bet kada jos gali būti iš tavęs atimtos, o tu nieko negali padaryti, ir užtat geriausiai visai nieko nedaryti.

Citata Nr. 1749

„Mes mylime žmones ne tiek už gera, kurį jie mums padarė, kiek už gera, kurį jiems padarėme mes.“ Ne, blogiausiu atveju mes juos mylime ir už viena, ir už kita. Ir čia nėra nieko blogo. Natūralu, kad esi dėkingas tam, kuris tau leidžia bent sykį būti geresniam, negu esi. Taip mes pagerbiame ir pašloviname geresnio žmogaus idėją.

Citata Nr. 1684

Su neteisybe arba bendradarbiaujama, arba kovojama.

Citata Nr. 1532

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti.

Citata Nr. 1530

<...> valdžia griauti, ir kūrimas, palyginti su tuo, atrodo kaip maivymasis.

Citata Nr. 1494

Dievas atėjo numirti ant Kryžiaus, nes pavydėjo mums mūsų skausmo. Tas keistas žvilgsnis, dar netapęs jo žvilgsniu.

Citata Nr. 1478

Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu.

Citata Nr. 1433

Žmonės nuolat painioja, viena vertus, santuoką ir meilę, kita vertus, laimę ir meilę. Bet tai visiškai skirtingi dalykai. Štai kodėl, nors meilė ir labai retas daiktas, pasitaiko laimingų santuokų.

Citata Nr. 1310

Žmogų nuo gyvulio labiausiai skiria vaizduotė.

Citata Nr. 1273

Žemė matė tiek ir tiek karų ir marų. Ir vis dėlto maras ir karas užklumpa žmones visada tokius pat nepasirengusius.

Citata Nr. 1184

Nieko nėra pasauly, dėl ko būtų verta nusigręžti nuo to, ką myli. („Maras“)

Citata Nr. 1168

Genijus – tai intelektas suvokiantis savo ribas.

Citata Nr. 1036

Retai pasikliaujame geresniais už mus.

Citata Nr. 1027

Nelaukite Paskutiniojo teismo. Jis vyksta kiekvieną dieną.

Citata Nr. 1012

Žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti.

Citata Nr. 969

Kai sudūžta širtis, nesigirdi jokio garso. Atrodo, jog tą akimirką turėtų gausti visi pasaulio varpai, riaumoti lokiai, trenkti žaibas, tačiau nesigirdi nei vieno garso. Todėl ir yra taip skaudu.

Citata Nr. 919

Mano gyvenimo paslaptis: įsivaizduoti Dievą be žmogaus nemirtingumo.

banner