Žodžiai gali nurodyti žmogų, o veiksmai atskleisti žmogaus vidinį pasaulį.

Share