Didžiuokliai neapkenčia kitų žmonių išdidumo.

Share