Kol nepripažinsiu savo ydų, abejosiu savo dorybėmis.

Share