Pastovumas yra visos kitos žmogaus dorybės papildymas.

Share