Citata Nr. 5900

Tereikia užsodinti Vokietiją ant balno, o jau joti ji sugebės.

Citata Nr. 5899

Religija nėra tinkamiausia tema pokalbiui margoje kompanijoje.

Citata Nr. 5898

Bet iš tiesų, kai biblioteka išmeta mano knygą, tačiau palieka neišbrauktą bibliją laisvai gulėti, kur ją gali pasiekti neapsaugoti vaikai, manęs tai visai nepiktina, o giliai pradžiugina šios situacijos ironiškumas.

Citata Nr. 5897

Nesutarimai nerūktų tarp žmonių taip ilgai, jei kalta būtų tik viena pusė.

Citata Nr. 5896

Mąstau, kad jeigu tik galėčiau tapt apgailėtina baltaode šiukšle, jei galėčiau patirt juodadarbių neviltį, tada atsirastų priežastis, kodėl aš taip jaučiuos. Priklausyčiau suknistai marksistinei darbo jėgai, atskirtai nuo savo darbo vaisių. Mano apgailėtina būsena įgautų prasmę. To aš ir tenoriu iš gyvenimo: kas šitas skausmas turėtų prasmę.

Citata Nr. 5895

Labai apmaudu, kai žmona virti moka, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori.

Citata Nr. 5894

… egzistuoja pirmapradė kosminė jėga, įgaunanti vieną ar kitą aspektą priklausomai nuo žmogaus organo, kuriame ji reiškiasi. Smegenyse ji virsta intelektu, protavimu; saulės rezginyje arba Hara centre ji tampa pojūčiu ir jausmu; tekėdama raumenų sistema ji tampa judėjimu; pagaliau reikšdamasi per lytinius organus ji virsta potraukiu priešingai lyčiai. Bet visada tai toji pati energija.

Citata Nr. 5893

Niekuomet netruks to, ko panorėtų žmogus, ko trokštų jo širdis, kaip netrūksta jūrų ar vandenynų žuvims vandens. Lygiai, kaip žuvys mes plaukome didžiuliame visokio gero vandenyne, kuris mus aplinkui supa. Viskas pareina nuo mūsų dvasios, nuo pasitikėjimo įsigyti tai, kas mums priklauso.

Citata Nr. 5892

Dar ir dabar nevėlu grįžti atgal, tačiau, jei tik pereisime šį tiltelį, viską teks spręsti ginklais.

Citata Nr. 5891

Kantrusis gali pasiekti viską, ko nori.

Citata Nr. 5890

Lyderio matas yra problemos, kurių jis imasi. Jis visada griebiasi tokių, kurios atitinka jo dydį.

Citata Nr. 5889

… geri veiksmai yra patys savaime malonūs: kiekvienas iš jų yra ne tik malonus, bet ir vertingas bei gražus…

Citata Nr. 5888

Veidas – sielos atspindys.

Citata Nr. 5887

Jūs pasirenkate – pražudys jus nesėkmė ar pamokys.

Citata Nr. 5886

Mylimo generolo mostas vertas daugiau, nei pati gražiausia prakalba.

Citata Nr. 5885

Jeigu negalite, vadinasi, privalote. Jeigu privalote, vadinasi, galite.

Citata Nr. 5884

Tas, kuris moka gerai kalti plaktuku, visur aplinkui mato vinis.

Citata Nr. 5883

… kažkas krusteli mano sąmonės kertelėje. Prabusk, tarytum girdžiu sakant. Aš vis dar čia. Prabusk ir pagalvok apie tai. Susimąstyk, kodėl aš vis dar čia.

Citata Nr. 5882

Be meilės galima kapoti malkas, gaminti plytas, kalti geležį, tačiau be meilės negalima bendrauti su žmonėmis.

Citata Nr. 5881

Žmogus išryškėja iš veiksmų, o ne iš minčių, kad ir kokios kilnios jos būtų.

Citata Nr. 5880

Ir nėr kūrybai pabaigos, kas buvo polėkiu, lai būna ugnimi, besisukančiu kūnu, atokvėpiu gi – niekados.

1 2 3 281
banner